Langsigtet strategi skal forbedre kommunens erhvervsudvikling og erhvervsmæssige image

Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhvervsforening i fælles kamp for at udvikle en langsigtet masterplan for erhvervsudviklingen  

Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhvervsforening har indgået et samarbejde om, hvad der kan gøres for at forbedre kommunens erhvervsudvikling og erhvervsmæssige image.

Som led i dette arbejde er Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhvervsforening enige om i fællesskab at finansiere og udvikle en særlig indsats, som gennem grundige analyser skal pege på de vigtigste indsatsområder for den fremtidige erhvervsudvikling. Begge parter har bidraget med 250.000 kr. så i alt er 0,5 mil.kr. skal finansiere indsatsen. Hertil vil der også være midler i Business Vordingborg, som vil kunne understøtte implementering af konkrete forslag, som analyserne måtte pege på.

Ideoplæg til Erhvervsmasterplan 2030 blev præsenteret på en erhvervskonference 14. oktober 2021

Borgmester Mikael Smed udtaler: “Jeg er rigtig glad for, at Vordingborg Erhvervsforening har rakt hånden ud og inviteret til denne fælles indsats. Vi er enige om, at det skader alle parter, hvis vi ikke finder de rigtige bud på, hvordan vi kan forbedre kommunens image hos erhvervslivet. Vi skal gøre det nødvendige for, at rammevilkårene er tilfredsstillende og ikke mindst sætte ind der, hvor skoen måtte trykke. Og så skal vi have fortalt det til alle, så tilfredshedsmålingen baserer sig på friske fakta frem for gamle negative historier.”

Formand for Vordingborg Erhvervsforening Willi Becke siger: “Det er nu, vi vil stå sammen om at sikre, at der er gode rammevilkår for at tiltrække og fastholde virksomheder, og at der er en udbredt forståelse af dette. Vi går ind i samarbejdet med det formål, at vi får udviklet en erhvervsudviklingsstrategi med klare pejlemærker, og at vi sikrer gode rammevilkår for at drive virksomhed i kommunen og øge bosætningen, således at vi målrettet kan arbejde på at forbedre vores placering i DI’s undersøgelse. Første mål er senest i 2023 at være rykket mindst 30 pladser op og gerne endnu bedre til den bedste placering nogensinde på ranglisten. Det er jeg sikker på, at vi godt kan, når vi bare står sammen om indsatserne.”

I det fælles projekt vil Erhvervsforeningen sammen med foreningens medlemmer og med bistand fra eksternt konsulentfirma og Business Vordingborg udarbejde en langsigtet masterplan med klare pejlemærker, som skal give retning til erhvervsudviklingen på længere sigt. Dette skal underbygges af en række målrettede analyser, som skal bidrage til at pege på de indsatser, der er vigtigst at få taget hånd om.

Workshop med erhvervsledere

Vordingborg Erhvervsforening inviterede lokale erhvervsledere til workshop ledet af erhvervskonsulenter fra Business Vordingborg. Nu kom der gang i dialogen og udveksling af ideer til den kommende erhvervsstrategi, der både skal være med til at bringe Vordingborg kommune i top som en af de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark og sikre en økonomisk sund kommune. Alle bidrag, input og ideer tages med i udarbejdelse af Erhvervsmasterplan 2030, der skal skabe grundlag for den kommende erhvervsstrategi og tilhørende handlingsplaner.

Læs hele historien og se alle interviews fra workshoppen her

 

Erhvervskonference

Ideoplægget til Erhvervsmasterplan 2030 blev præsenteret på en erhvervskonference den 14. oktober 2021 Læs mere om Erhvervskonferencen her

Events
Ingen at vise