Om Vordingborg Erhvervsforening

Vores formål:

Vordingborg Erhvervsforening har til formål, at styrke den samlede erhvervsmæssige udvikling i Vordingborg kommune, og har overordnet fokus på, at fremme samarbejdet, og have en koordinerende rolle, mellem erhvervslivet og de forskellige erhverv, organisationer og offentlige myndigheder.

Klik her for en uddybning af ovenstående formålsparagraf

Vores fokus er at arbejde for erhvervsvenlige rammebetingelser:

 • Ordentlig infrastruktur
 • Tilgængelige erhvervsarealer
 • Uddannet arbejdskraft
 • Effektiv sagsbehandling
 • Lave skatter og afgifter

Vores medlemsnetværk virker blandt andet gennem en række arrangementer:

 • 16-19 Møder
 • Tema-møder
 • Nytårskur
 • Generalforsamling

Sekretariatsfunktionen i Vordingborg Erhvervsforening varetages i det daglige af erhvervsfremmeselskabet Business Vordingborg.

Foreningens medlemsskare består primært af virksomheder funderet i Vordingborg kommune – selv om også virksomheder udenfor kommunegrænsen er meget velkomne i foreningen.

Der er i øjeblikket cirka 185 medlemmer af foreningen.

Vordingborg Erhvervsforening er medlem af Vordingborg Udviklingsråd for Erhverv og Turisme, som ejer Business Vordingborg A/S og Vordingborg Destinationsudvikling A/S.

Via Business Vordingborg A/S er der samarbejde med blandt andre:

 • Dansk Erhvervsfremme
 • Sjællands Erhvervsfremme
 • Business Faxe Copenhagen
 • Næstved Erhverv

Vordingborg Erhvervsforening deltager aktivt i arbejdet med at udvikle erhvervshandleplaner i Vordingborg Kommune, ligesom vi ved adskillige lejligheder har fremført betydningen af Lokal Erhvervsservice – en forordning, som gør det muligt at give vores iværksættere vejledning, uddannelse og netværk, som de senere vil kunne bruge i deres nye virksomhedsliv.

Erhvervsforeningen ser den nye Femern Bælt forbindelse som en unik mulighed for, at vores virksomheder og kommune i fællesskab gennem viden og samarbejde kan skabe vækst og arbejdspladser også i vores lokalområde.