Motorvej Næstved-Bårse

Regeringen har præsenteret en historisk stor og omfattende plan for dansk infrastruktur til mere end 160 mia. kroner, der skal binde Danmark tættere sammen frem mod 2035. Det gælder bl.a. massive investeringer i at nedbringe trængslen på de danske veje.

I en lang årrække har Næstved Kommune og deres samarbejdspartnere kæmpet for en motorvej, der forbinder Næstved midtby til motorvejsafkørslen i Rønnede. Den forbindelse skal understøtte trafikken mellem Næstved og København med kun en til- og frakørsel på motorvej E47 i nordgående retning fra Næstved. En plan, som ikke supportere erhvervsudviklingen syd for København og Næstved, og som vi mener, er forældet.

Al trafik leder ikke til og fra København. Det kan både erhvervsudviklingen i vores nærområde og den igangværende etablering af Femern-korridoren bevise. Tiderne er skiftet siden de spæde ønsker om motorvejsforbindelsen mellem Næstved-Rønnede opstod, og det skal vi kunne tilpasse.

Det er ingen hemmelighed, at vi sammen med Vordingborg Kommune har støttet Næstved Kommunes motorvejsplaner i lang tid. Næstved er en vigtig del af infrastrukturen på Sjælland og skal derfor have bedre vejforbindelser, der kan understøtte erhverv. Men den planlagte motorvejsforbindelse afskærer resten af Sjælland, og vi mener derfor, at det er en kortsigtet plan, der forhindrer erhvervsudvikling fremfor, at skabe bedre vilkår for vækst.

 

Forslag om 2+1 motortrafikvej mellem Bårse – Slagelse – Køge

Regeringens plan om motorvejsforbindelse mellem Næstved – Rønnede 

Vi har foreslået en 2+1 motortrafikvej og støtter dermed op om Gisselfelds ønsker (se artikel om Gisselfelds forslag her).
Med forbindelse mellem Bårse – Slagelse – Køge kan vi skabe en stærk infrastruktur i midten af Sjælland med strækninger på 30 minutter mellem hvert punkt – og trekanten passerer Næstved, som får bedre forbindelse til både Slagelse og København.
En sådan trekant leder ikke kun trafik mod København. Den supporterer både nordgående trafik fra Femern-korridoren mod Fyn og København, og den understøtter sydgående trafik fra København og Skandinavien til Jylland og Femern.

 

 

Femern-korridoren har sat nye boller på suppen, og den kan få kolossal betydning for vores område ved at skabe bedre infrastrukturelle vilkår for erhverv, som gør vores område endnu mere attraktivt at drive virksomhed, arbejde og bo i. Ambitionen skal ikke være at lede trafik (heriblandt pendlere) mod København, men at gøre vores område så attraktivt, at der ikke er nogle grund til at søge andre steder hen. Det gælder både her og i Næstved, og det er årsagen til, at vi ser bedre fremtidspotentialer med 2+1 motortrafikvej mellem Bårse – Slagelse – Køge.

 

______________________________________________

 

Debatindlæg af formand Willi Becke og bestyrelsesmedlem Jakob Helles, Vordingborg Erhvervsforening, 30. marts 2021

Vordingborg Erhvervsforening bakker op om Gisselfelds motortrafikvejsønsker

I Vordingborg Erhvervsforening er man netop påbegyndt udarbejdelsen af en 10-årig erhvervsstrategi, og i den forbindelse er et af scenarierne netop et nyt sjællandsk Trekantsområde.

Vordingborg Erhvervsforening er i gang med en større analyse- og interviewfase netop nu, førend vi kan formulere den endelige erhvervsstrategi; men netop skabelsen af et nyt trekantsområde har været på tapetet det seneste stykke tid. Derfor er det ganske pudsigt, at Gisselfeld Gods netop i dag har foreslået den selvsamme løsning.

Trekanten Bårse – Slagelse – Køge kan blive en game-changer for hele det sydsjællandske område og samtidig binde hele det vestlige Sjælland sammen. Trekanten vil passere Næstved i den sydlige del, så også de får glæde af den. De to ben af trekanten er allerede etableret, så det er kun strækningen mellem Bårse og Slagelse, der mangler. Alle motorveje på Sjælland har – indtil nu – været rettet mod København. NU er det vigtigt at ændre på dette forhold, for ellers vil vores egn altid være en pendler-egn. Det sjællandske trekantsområde giver ca. 30 minutters transporttid mellem de 3 ben.

Effekten vil blive af afgørende og kolossal betydning for vor egn. Vi skeler meget til, hvad der er sket i den jyske trekant, som er området ved Kolding – Fredericia – Vejle. De har oplevet en kraftig og kontinuerlig vækst, erhvervsetablering og bosætning i området – og selv her 20 år senere er deres forventninger for eksempelvis Kolding, at der vil være en befolkningstilvækst på yderligere 16,1% inden for de næste 10 år.

Når Femern Bælt-tunnelen er færdig i 2028, bliver det hurtigere for vognmænd at køre fra Hamborg via Fehmern end via Storebælt, og dermed bruger de mindre brændstof, bliver en mindre klimabelastning og er dermed billigere. Vi ser allerede nu, at godstrafikken stiger relativt markant på trods af færgeoverfartstiden fra Puttgarden.

Vi har naturligvis stor respekt for Næstveds ønsker om en København-rettet motorvejsforbindelse til Rønnede; men det, vi foreslår, er at vi tager et ordentlig geværgreb på hele det midt-, vest- og sydsjællandske område i et hug. Det er visionært, og det vil ændre dynamikken. På Sjælland findes der København og så det øvrige Sjælland, som altid har været underprioriteret – og nu har vi chancen for at løfte hele Sjælland én gang for alle.

Folk flytter ud af København i disse år. Det vil fortsætte og især nu, hvor digitale arbejdspladser øges. Snart vil større virksomheder følge med ud, blandt andet fordi huslejepriser i Storkøbenhavn er eksploderet i de senere år. På Sjælland har vi kompetencerne, høj arbejdsmoral, fornuftigt prisniveau, skøn natur, uddannelsesinstitutioner, mv.. Når infrastrukturen er på plads, kommer virksomhederne.
Det vil give en kolossal afsmitning for beskæftigelse, bosætning, økonomien og med den konstante fokus, der er på udligningsreformen bliver vi jo nødt til at skulle klare os selv en dag i fremtiden; MEN det kræver de rigtige infrastrukturelle beslutninger.

I vort område har vi Vordingborg Havn, Storstrømsforbindelsen, Farøbroen og om lidt Femern Bælt-tunnelen, 4 motorvejsafkørsler, smukke købstæder, Danmarks længste kyststrækning – turismen blomstrer og vi har tilmed masser af dejlige landområder. Vi mangler kun arbejdspladserne, så pendlerstrømmen kan vende.

I februar måned rakte Vordingborg Erhvervsforening ud til transportminister Benny Engelbrecht for at gøre opmærksom på vores vision og tanker for området, så der ikke træffes en dårlig/forkert beslutning. Vi taler jo om betydelige investeringer – og så kan man lige så godt gøre det rigtigt første gang. Det er ikke lappeløsninger. vi efterspørger for det ændrer intet!

______________________________________________

Omtaler

Sjællandske, 30.03.2021: Gisselfeld kaster ny bombe ind i sagaen om motorvejen
– De har sagt det før, og nu er det helt officielt: I et brev til Næstved Byråd og samtlige transportordførere på Christiansborg tilbyder Gisselfeld Kloster at stille godsets jorde gratis til rådighed for en 2+1 vej, hvis Folketinget til gengæld dropper planerne om en motorvej fra Rønnede til Næstved… Læs hele artiklen her

Sjællandske, 30.03.2021: Gisselfeld til Folketinget: Drop motorvejen og få gratis jord
– Det er visionært, det er billigt og det er klimavenligt. I en officiel henvendelse til Næstved byråd og samtlige transportordførere på Christiansborg genfremsætter Gisselfeld Kloster nu tilbuddet om at stille godsets jorde gratis til rådighed for en 2+1 vej fra Rønnede til Næstved. Helt konkret tilbyder Gisselfeld at godsets fire kilometer jord fra Boserup Skov og frem til Rønnede-afkørslen bliver… Læs hele artiklen her 

Sjællandske, 31.03.2021: Ny vejsidebombe: Erhvervsforening støtter Gisselfeld i sag om motorvej
– Slut med sognerådspolitik. Op i helikopteren og frem med Europa-kortet. Malermester Willi Becke er formand for Vordingborg Erhvervsforening, og han støtter tilbuddet fra Gisselfeld Kloster om gratis jord til en motortrafikvej til Næstved. Og især er han begejstret for visionen om… Læs hele artiklen her

Sjællandske, 03.04.2021: K-Kandidat: Ja tak til motorvej fra Bårse til Slagelse.
– Der er ingen Det er ingen skam at skifte mening, hvis man er blevet klogere. Sådan siger Jesper Adler (K) efter Vordingborg Erhvervsforenings forslag om at droppe motorvejen fra Næstved til Rønnede og i stedet etablere en motorvej fra Bårse til Slagelse… Læs hele artiklen her

Sjællandske, 05.04.2021: Motorvej eller 2+1 vej til Næstved?
– I et læserbrev i avisen 3. april nedgør de konservative i Faxe Kommune, samt borgmesteren i Næstved, forslaget om en 2+1 vej mellem Sydmotorvejen og Næstved. Imidlertid sammenligner man med et par vejstrækninger som ikke er relevante eller… Læs hele artiklen her

Sydsjællands Tidende, 14.04.2021: Motorvej mellem Slagelse og Bårse
Debatindlæg af Karina Fromberg: Regeringens trafikudspil blev forleden præsenteret og i Venstre er vi glade for, at det nu endelig ser ud til, at den længe ventede motorvej fra Rønnede til Næstved kan påbegyndes. Når det er sagt, bliver vi også nødt til at se på os her i syd, for ved at skære af ved Rønnede-Næstved, er den.. Læs hele indlægget her

Events
Ingen at vise