Hvorfor skal du blive medlem?

Vi tager bolden – påvirker, udvikler og networker

Som medlem af Vordingborg Erhvervsforening støtter du op om foreningens arbejde om et styrket fokus på erhvervslivet i Vordingborg kommune og ikke mindst arbejdet med at skabe en langsigtet erhvervsstrategi. Du får indflydelse på vores arbejde med Vordingborg Kommune, og ikke mindst får du adgang til et omfattende netværk af lokale virksomheder.

 

Vi taler erhvervslivets sag i og overfor Vordingborg Kommune

Med ca. 185 medlemsvirksomheder fra alle brancher og fra alle dele af kommunen er vi et stort og lokalt erhvervsnetværk, og vi kan derfor bidrage til en ambitiøs erhvervsudvikling på mange områder.

Vi arbejder på at samle erhvervslivet i Vordingborg Kommune, så vi har den stærkest mulige stemme i at påvirke kommunen til at sikre de bedste betingelser og muligheder for erhvervslivet.

 

 

 

En vigtig samarbejdspartner er Business Vordingborg, der arbejder med erhvervsudvikling og erhvervsfremmende aktiviteter og projekter i hele vores område, og som også viderebringer emner fra os til det politiske niveau.

Vordingborg Erhvervsforening har en tæt kontakt med kommunens ledelse og administration, hvor vi diskuterer og følger op på erhvervsrelevante emner. For eksempel mødes vi jævnligt med kommunen for at holde et konstant fokus på behandlingstiden af byggetilladelser.

 

Vi udvikler Erhvervsmasterplan 2030

Vi har bolden på en erhvervsstrategi for Vordingborg Kommune, som vi kalder Erhvervsmasterplan 2030. I samarbejde med virksomheder og kommunen skaber vi en plan med indsatsområder for, hvordan Vordingborg kommune kan udvikle og styrke sit erhvervsimage og sikre de bedste vilkår for erhvervslivet.

Som en del af denne proces har vi bedt om medlemmernes input i interviews, workshops og i forbindelse med en erhvervskonference.

 

Vi bygger erhvervsnetværk i Vordingborg kommune

Uanset om du er del af en større eller mindre virksomhed i Vordingborg kommune, så giver vi i Vordingborg Erhvervsforening mulighed for, at du kan etablere kontakt til lokale leverandører eller potentielle kunder, og du vil kunne vedligeholde og udvide dit netværk på de netværksmøder og -events, vi holder.For eksempel kan du deltage i 16-19-møder, hvor du vil blive inviteret ud til nogle af vores medlemsvirksomheder. Eller du vil kunne møde andre, lokale virksomheder til Vordingborg Erhvervsforenings Nytårskur og når vi uddeler den årlige Erhvervspris.

 

Tak for dit medlemskab!

Vi holder dig løbende informeret om erhvervsaktiviteter i Vordingborg Erhvervsforening via vores hjemmeside, e-mail og nyhedsbreve samt sociale medier.
Kontakt os på info@vordingborgerhvervsforening.dk, hvis du har spørgsmål, ønsker eller input.

Events
Ingen at vise