Henrik Plenge Jensen, Landinspektørfirmaet LE34 A/S

“Jeg er medlem af Vordingborg Erhvervsforening, da jeg mener, at vi som erhvervsdrivende i Vordingborg Kommune står stærkere ved at være samlet i én fælles forening. Fællesskabet er vigtigt i forhold til at styrke det lokale erhvervsliv og skabe de bedste rammer for erhvervsudviklingen i kommunen. Samlet i én forening har vi også et bedre fundament i forhold til at påvirke Vordingborg Kommunes politik og beslutninger.

Jeg får et godt indblik i erhvervslivet i Vordingborg Kommune, jeg udvider hele tiden min kontaktflade til andre erhvervsdrivende via det gode netværk, som foreningens aktiviteter skaber rammerne for.”

 

Karen-Mette Kriger-Lassen, Viking Malt A/S

“Jeg vil gerne på min virksomheds vegne sikre, at der er et gunstigt erhvervsmiljø i Vordingborg. Dette kan jeg bl.a. hjælpe med ved at øve indflydelse gennem foreningen.

Jeg får information omkring, hvad der foregår lokalt, netværk i lokalområdet, mulighed for deltagelse i arrangementer, talerør ind til kommunen, og et samlet erhvervsliv sikrer bedre indflydelse.”

Martin Lasse H. Sieben, VUC Storstrøm

”På vegne af min organisation vil jeg gerne være med til at understøtte udviklingen af erhvervslivet i Vordingborg. For at fastholde nuværende virksomheder og tiltrække nye er det vigtigt, at vi har muligheden for at tilbyde uddannelse og kompetenceudvikling – og det gør vi bedst i fællesskab gennem Vordingborg Erhvervsforening.”

Finn Pedersen, Lollands Bank

”For mig betyder et medlemskab af Vordingborg Erhvervsforening, at man som erhvervsdrivende:

  • Får et godt netværk på tværs af mange brancher
  • Kommer tættere på den erhvervsmæssige udvikling og får indflydelse på samarbejdet med kommunen
  • Bliver medlem i en organisation som arbejder på styrke fokus på erhvervslivet i kommunen”

 

Kenneth Henriksen, Tømrermester Pribo ApS

”Jeg er medlem af Vordingborgs Erhvervsforening for at få indsigt i kommunens erhvervsliv og prøve at være med til at skabe de bedste rammer for erhvervslivet.

Jeg brænder for at give håndværkere de optimale betingelser for at drive håndværkervirksomhed og uddanne unge. Jeg deltager aktivt i alle de netværk, det er muligt.”

Willi Becke, Malermester Willi Becke ApS

“Jeg er medlem af Erhvervsforeningens bestyrelse, fordi jeg har en oprigtig lyst til at arbejde politisk, for at skabe de mest optimale rammevilkår for at drive min virksomhed.

Jeg får et godt netværk og føler mig på forkant med, hvad der sker lokalt gennem vores bestyrelse og Vordingborg Erhvervsforening.”

Dorthe Irvold, Irvold IT & Kommunikation

“Som medlem af Vordingborg Erhvervsforening er jeg med til at skrue op for erhvervslivets stemme i Vordingborg Kommune. Vi har mange spændende og velfungerende virksomheder i Vordingborg Kommune, der alle har stor interesse i, at vi styrker erhvervslivet yderligere. Jo flere dygtige, aktive virksomheder, jo bedre for alle der bor her.

Der er ingen tvivl om, at Vordingborg Erhvervsforening giver et godt netværk, og minder os alle om at det er vigtigt at bruge lokale leverandører og samarbejdspartnere.”

Jan Bagge, ZBC

“Jeg er med i Vordingborg Erhvervsforening, fordi jeg ønsker at bruge de uddannelsesmæssige briller til at bidrage til Vordingborgs udvikling.

Jeg får et godt indblik i de erhvervsmæssige overvejelser og strategier for kommunen.”

Jakob Helles

 “Efter jeg er blevet medlem af Vordingborg Erhvervsforening, har jeg fået en meget betydende indsigt i det lokale erhvervsliv og et meget stort netværk – som jeg ofte trækker på, hvis jeg skal have lavet noget i mit virke. Det er super interessant at tale med de øvrige medlemmer, og det giver mig en dybere indsigt i andre brancher, som jeg i dag ikke ville være foruden.

 Erhvervsforeningen er en vigtig forening, for vi slås stort set alle med de samme udfordringer – og sammen gør bare stærkere.”

Peter Rasmusen, Cabelcon

“Jeg er medlem af Vordingborg Erhvervsforening for at sikre, at vi også i fremtiden kan tiltrække medarbejdere og få medarbejdere til alle niveauer.

Jeg ønsker at være med til at sikre, at vi bevæger os i rigtig retning, og at der er fokus på det rigtige.”