Ny erhvervsmasterplan i støbeskeen:

Erhvervsfolk i arbejdstøjet til strategi worksohop

Erhvervsmasterplan 2035

Solen stod allerede højt på en blå himmel over konferencestedet Johanneberg mandag 14.juni og satte en optimal ramme for arbejdet med en erhvervsmasterplan for Vordingborg Kommune.

Vordingborg Erhvervsforening havde inviteret erhvervsledere fra Vordingborg kommune til en strategi workshop ledet af erhvervskonsulenter fra Vordingborg Erhverv. Nu skal der gang i dialogen og udveksling af ideer til den kommende erhvervsstrategi, der kan bringe Vordingborg kommune i top som en af de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark.

De to workshops med i alt 34 erhvervsledere fandt sted på samme dag, hvor Danmark for alvor lempede Corona restriktionerne.

Bolette Christensen, direktør for Vordingborg Erhverv, udtrykte det på denne måde i velkomsten:

”Det er i sandhed en mindeværdig dag. Det er dagen, hvor vi smider mundbindet og det er mit første rigtige fysiske møde med så stor en gruppe af kommunens erhvervsfolk og jeg glæder mig meget til at få gang i dialogen og arbejdet med den kommende erhvervsmasterplan.”

Se ud over kommunegrænsen

Bolette Christensen lagde i velkomsten til de 34 erhvervsfolk vægt på, at vi skal se ud over såvel kommunegrænsen som internationalt hvis erhvervslivet i kommunen skal vokse.

”Vi vil rigtig gerne høre jeres mening og involvere jer i det vigtige arbejde med at udarbejde en stærk og visionær erhvervsstrategi for Vordingborg Kommune,” sagde Bolette Christensen.

Det var Jakob Helles, der på vegne af Vordingborg Erhvervsforening satte rammerne for dagen og de to workshops.

”Something is wrong … og det er derfor vi er samlet i dag,” lød det meget klart fra Jakob Helles, medlem af bestyrelsen i Vordingborg Erhvervsforening.

Det var Dansk Industris seneste index over kommunal erhvervsvenlighed, der gav startskuddet til en ny 10-årig erhvervsstrategi. Placeringen som nummer 89 ud af 93 kommuner og dermed stort set i bunden af indexet krævede handling. Siden kommunesammenlægningen har Vordingborg kommune ikke været bedre end nummer 67 på DIs liste over erhvervsvenlighed.

”Der er en tale og en stemme, der skal gives til erhvervslivet så de kan komme med deres bidrag til hvordan de ser en erhvervsstrategi for den kommende 10-årige periode. Der sker meget de næste ti år, og derfor er vi nødt til at se med de lange briller på,” siger Jakob Helles, bestyrelsesmedlem i Vordingborg Erhvervsforening og tovholder på arbejdet med Erhvervsmasterplanen.

 

I punktform ser de væsentligste udfordringer for Vordingborg kommune sådan ud:
• Kommunal udligning – kommunen er afhængig af udligning
• Demografisk udvikling – færre unge, mindre arbejdskraft og flere ældre
• Digitalisering af virksomheder og butikker
• Handelsmønstre ændrer sig på grund af digitalisering
• Pendling og transport ud af kommunen

Store potentialer

I oplægget til workshoppen blev der lagt stor vægt på, at der er store potentialer der kan skabe en stærk og positiv erhvervsudvikling med flere arbejdspladser og øget bosætning.

Jakob Helles fremhævede blandt andet Vordingborg Havn, Klintholm Havn og Femern-forbindelsen. Det er alt sammen aktiviteter, der rummer stort potentiale for vækst og yderligere jobskabelse.

Mange input fra deltagerne

Der kom en lang række gode input fra de 34 deltagere på de to workshops.

En af deltagerne var hotelejer og direktør Christian Petersen fra Hotel Residens Møen i Stege. Han var meget tilfreds med processen, og ser lyst på fremtiden.

”Vi er forgyldt med fantastisk natur, turisme der buldrer derudaf, en motorvej der er blodåre lige ned til Femern-forbindelsen – så der er mange lavthængende frugter vi kan arbejde med,” siger Christian Petersen.

Arbejdet med erhvervsmasterplanen har været i gang i et stykke tid, og Bolette Christensen og Jakob Helles har i de seneste måneder interviewet en række udvalgte virksomhedsejere og ledere for at få input til strategi arbejdet.

”Det er en svær opgave vi er i gang med. Der findes ikke noget quickfix og så har vi en erhvervsstrategi. Men ved fælles kraft og ved involvering og hjælp udefra, så er jeg overbevist om at det er muligt,” siger Bolette Christensen.

Erhvervsudviklingskonsulenterne Thorsten Gregersen, Khady Kristensen og Trine Panton har assisteret undervejs i processen, og det var også dem, der ledede arbejdet i grupperne på de to workshops.

Aktiv diskussion med mange input

På workshoppen blev der præsenteret og diskuteret mange ideer på virksomhedernes bud på erhvervspotentialer for Vordingborg Kommune samt hvilke grundforudsætninger der skal være på plads.

Workshop om erhvervsmasterplan

Diskussionerne handlede om alt lige fra flere attraktivt beliggende byggegrunde, bedre folkeskoler, natur og biosfære, flere hoteller, grøn omstilling, videreudvikling af Vordingborg havn til at udnytte Femern-forbindelse og afkørslerne bedre.

”Vi samler op på det og skriver alle ideer ned, som dokumentation til den videre proces i det store arbejde med at lave en samlet masterplan for hvordan erhvervsudviklingen i Vordingborg Kommune bliver bedre og styrket,” siger Bolette Christensen.

Processen med at lave Erhvervsmasterplanen fortsætter i de næste måneder, og der er fortsat brug for flere input fra virksomheder i kommunen.

Her har Christian Petersen fra Hotel Residens Møen en klar opfordring:

”Kom ud af busken og sig det højt. Byd ind med ideer, da det er nu vi alle kan være med til at skabe en bedre fremtid end i dag, siger Christian Petersen fra Hotel Residens Møen.

Store forandringer på kort tid

“Jeg håber og tror meget, at der er sket store forandringer. På kort tid er det lykkedes at bygge Danmarks største vindmøllepark på Kriegers Flak og det viser at der kan ske meget på kort tid. Om 5 år vil vi opleve at der er sket langt større forandringer end vi kunne forestille os,” siger Bolette Christensen.

Den færdige erhvervsmasterplan bliver præsenteret på en stor erhvervskonference 14. oktober og på baggrund af den bliver der udarbejdet en erhvervsstrategi og tilhørende handlingsplaner.

Events
Ingen at vise