Godt Nytår

2021 har været et år med fuld fart på. Selvom 2021 begyndte med endnu en nedlukning på grund af den igangværende Covid 19 pandemi, så trodsede konjunkturerne de normale love, og væksten fortsatte med stor hast gennem hele året.

Derfor kan jeg konstatere at 2021 har været et godt år i størstedelen af virksomhederne i Vordingborg Kommune. Det afspejler sig også i statistikkerne, hvor vi kan se at der har været en øget beskæftigelse og høj jobskabelse især i den private sektor. 7 ud af 10 nye job er skabt i de private virksomheder, og jobvæksten i Vordingborg kommune har i år været højere end i resten af Region Sjælland.

Bygge- og anlægsvirksomhederne har i 2021 oplevet raketvækst og skabt mere end 20 % flere job end i 2020. Branchen klarer sig utroligt godt, og den har haft en kolossal vækst i de seneste fem år – hvor der er skabt mere end 70 % nye job.

Arbejdsløsheden er på det laveste niveau i 13 år i kommunen.

Så her går det godt!

Men det giver desværre mange virksomheder store udfordringer fordi de mangler arbejdskraft og må sige nej til ordrer og opgaver.

Manglen på kvalificeret arbejdskraft bliver den store udfordring i 2022. Både for vores lokale erhvervsliv og for den danske økonomi. Vi skal tage fat på at løse den udfordring, og Vordingborg Erhvervsforening er parat til i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og Vordingborg Kommune at løse den udfordring i de kommende år.

Stærkt erhvervsliv

Et stærkt, sundt og velfungerende erhvervsliv er forudsætningen for at vi har et godt velfærdssamfund med alle de ydelser, som vi kender i dag. Hvert år bidrager virksomhederne i kommunen med 1,7 milliarder kroner til kommunekassen, viser en opgørelse fra Dansk Industri.

Derfor er det afgørende at rammer og vilkår for at drive virksomhed er de bedst mulige, og at samspillet mellem kommune og erhvervsliv sikrer den højest mulige grad af erhvervsvenlighed.

Vordingborg Erhvervsforening tog tidligere i år initiativ til at der i samarbejde med Vordingborg Kommune skulle laves en samlet Erhvervsmasterplan for de næste 10 år. Den præsenterede vi på en meget velbesøgt erhvervskonference i Stege tidligere på efteråret.

Erhvervsmasterplanen er et ambitiøst og gennemarbejdet ideoplæg, der kortlægger et stort potentiale for udvikling og vækst i kommunen samt hvilke store udfordringer, der venter de kommende år, hvis vi ikke gør noget nu.

Nu ser vi frem til at det nye Erhvervsudvalg med den konservative formand Jesper Adler i spidsen kommer i gang med arbejdet i det nye år. Det er opløftende at Jesper Adler allerede har meldt ud, at Ideoplægget til Erhvervsmasterplanen kommer til at danne udgangspunkt for Erhvervsudvalgets arbejde. Borgmester Mikael Smed har også meldt klart ud at der skal være en handlingsplan på plads inden sommerferien 2022.

Det er klar snak som vi bakker op om.

Vi er i Vordingborg Erhvervsforening klar til at gå ind i det fortsatte arbejde med at bringe vores kommune i top og gøre vores kommune til Region Sjællands mest erhvervsvenlige kommune.

Det gælder om at virksomhederne i Vordingborg Kommune står sammen. Derfor vil jeg opfordre alle virksomheder til at være en del af fællesskabet og være medlem af Vordingborg Erhvervsforening. Det giver os en stærkere position i det vigtige arbejde, der venter i 2022.

Den gode historie om Vordingborg kommune som et område med stort erhvervspotentiale blev meget aktuel, da verdens største virksomhed indenfor offshore sikkerhedstræning i år valgte at etablere sig i Vordingborg.

RelyOnNutec er en verdensomspændende milliardvirksomhed, der ser et stort potentiale i Vordingborgs strategisk gode placering. Tæt på havvindmøllerne i Østersøen, tæt på Femern byggeriet og tæt på København. Tre store markeder indenfor en times kørsel. Velkommen til RelyOnNutec.

Vordingborg Biofuel vil også etablere sig på Vordingborg Havn og bygge et af verdens største anlæg til produktion af metanol ved hjælp af halm. 25 nye arbejdspladser på vej og en samlet investering på 1,5 milliarder kroner.

Business Park Vordingborg ved afkørsel 41 er i rivende udvikling og flere virksomheder er i gang med at etablere sig. Miseren med McDonalds klausulen blev løst godt og effektivt af kommunen, og det bliver godt at vi kan komme videre med udviklingen af området.

På Klintholm Havn har der været mange aktiviteter i år. Skandinaviens største havvindmøllepark blev indviet i september af Kronprins Frederik og de 72 havvindmøller på Kriegers Flak producerer nu grøn strøm til 600.000 husstande.

Indvielse af Kriegers Flak

Svenske Vattenfall og Tyske EnBW bruger Klintholm Havn som servicehavn, og det giver mange job til lokale borgere og opgaver for lokale virksomheder. Mandskabshotellet på havnen er taget i brug og havnen summer hver dag af stadigt mere aktivitet.

Mere fart på

Der skal mere fart på den grønne omstilling har et flertal i Folketinget besluttet, og der skal derfor etableres yderligere to havvindmølleparker i de kommende år. Her arbejdes der målrettet på at mindst en af de nye havmølleparker skal bygges på Kriegers Flak og vi skal arbejde stenhårdt på at sikre, at Klintholm Havn bliver servicehavn for de nye havmølleparker i Østersøen.

Den grønne omstilling af vores samfund er i gang. Vi skal udnytte den grønne omstilling til at udvikle vores virksomheder og sørge for at vi i fællesskab når målet om 70 % reduktion af CO2 udledningen i 2030.

Det er godt for klimaet, det er godt for beskæftigelsen og det er god business.

Vi er i erhvervslivet godt i gang med grøn omstilling. Årets modtager af Erhvervsprisen Insatech har haft stor vækst med salg af energibesparende løsninger til rederier og instrumenter til den boomende brintindustri. Modtageren af Den Grønne Pris, som vi uddelte for første gang i år, er førende i verden på at genanvende glasfiberaffald fra vindmølleproduktionen. Ucomposites har så stor succes, at de er klar til at ekspandere til udlandet med base på Bogø.

Jeg havde som formand for Vordingborg Erhvervsforening den store ære at være vært ved prisuddelingen af Erhvervspriserne. Her kunne vi give Overraskelsesprisen til Patrick og Kesia Cohan fra Møn Surf, der med udgangspunkt i Klintholm Havn, er godt i gang med at skabe et nyt lovende turismeeventyr, hvor vi udnytter vores kyst, vand og vind. Netop en af de store potentialer, der peges på i Ideoplægget til Erhvervsmasterplanen.

Møn Surf modtager Overraskelsesprisen 2021

2021 går på hæld og 2022 banker på døren. Vordingborg Erhvervsforenings bestyrelse ser frem til at fortsætte arbejdet omkring erhvervsudviklingen i samarbejde med Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhverv.

Tak til medlemmerne af Vordingborg Erhvervsforening for den fortsat store opbakning. Jeg ser frem til 2022, der meget gerne skulle blive et ”så godt som det kan lade sig gøre” normalt år, hvor vi kan holde flere spændende arrangementer, og forhåbentlig byde velkommen til nye medlemmer.

Godt nytår.

Willi Becke

Formand, Vordingborg Erhvervsforening

Events
Ingen at vise