Læs den nugældende Erhvervs- og Arbejdsmarkedspolitik her.

Læs den reviderede Erhvervs- og Arbejdsmarkedspolitik her.

 

Dato: 16. juli 2018
Høringssvar fra Vordingborg Erhvervsforening vedr. ny Erhvervs- og Arbejdsmarkedspolitik
Vordingborg Erhvervsforening bakker generelt op om indholdet i den nugældende såvel som den reviderede Erhvervs- og Arbejdsmarkedspolitik. Den reviderede politik giver dog anledning til følgende bemærkninger:
Det kan konstateres, at man i den reviderede politik har tilføjet et afsnit om vigtigheden af én bestemt branche: Turismen.
Vordingborg Erhvervsforening finder, at turismeerhvervet er et erhverv/en branche ligesom alle andre erhverv/brancher i kommunen. Det er derfor efter erhvervsforeningens opfattelse uhensigtsmæssigt, at man fremhæver ét erhverv, som var dette et særligt vigtigt erhverv i forhold til alle andre. Dette er ydermere problematisk, eftersom netop dette erhverv er et af de mindre erhverv i kommunen målt på antal arbejdspladser.
Hvis man ønsker at fremhæve et eller flere vigtige erhverv – fremfor andre erhverv, som kan være nok så vigtige – så anbefaler Vordingborg Erhvervsforening, at afsnittet omformuleres så det største erhverv af alle – bygge og anlæg – ligeledes fremhæves. En sådan fremhævelse vil samtidig være i overensstemmelse med borgmesterens erklærede målsætning, som bekendt er, at Vordingborg skal være ”Danmarks bedste håndværkerkommune”.
—-
I øvrigt ønsker Vordingborg Erhvervsforening at påpege, at kommunen normalt har sendt udkast til ny Erhvervs- og Arbejdsmarkedspolitik i høring hos erhvervsforeningen direkte. I denne omgang har erhvervsforeningen ikke modtaget udkastet til revideret Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik direkte, men kun ad omveje. Vi håber, at kommunen fremadrettet igen vil sende sådant materiale i høring direkte til Vordingborg Erhvervsforening, hvis hovedmålsætning at kere sig om erhvervspolitikken og -udviklingen i Vordingborg kommune.Læs også:

HVEM SKAL HAVE ERHVERVSPRISERNE 2019? Det er med stor glæde, at vi for niende år i træk uddeler årets erhvervspriser. Den 14. november 2019 løber årets Erhvervspris-arrangement af stablen...
Høringssvar til strategiplanen for Danmarks bedste... Fredag den 5. juli indsendte Vordingborg Erhvervsforening et høringssvar til Vordingborg Kommunes forslag til en strategiplan for Danmarks bedste hånd...
Forslag/kommentarer til beskæftigelsesplanen 2020 Fredag den 14. juni indsendte Erhvervsforeningen forslag/kommentarer til Vordingborg Kommunes beskæftigelsesplan 2020. Med udgangspunkt i beskæftigels...
Spændende 16-19 møde hos Preben Andersen Tirsdag den 14. maj 2019 besøgte Erhvervsforeningen sidste års erhvervsprisvinder Preben Andersen Vognmands- og Renovationsforretning ApS. Denn...
Nyt formandskab i Vordingborg Erhvervsforening Pressemeddelelse Fredag den 10. maj 2019 / opdateret tirsdag den 14. maj Nyt formandskab i Vordingborg Erhvervsforening Efter Vordingborg Erhverv...
Generalforsamlingen 2019 Torsdag den 4. april 2019 kl. 19:00 afholdt Vordingborg Erhvervsforening ordinær generalforsamling i de hyggelige rammer på Residens Møen. Vi var g...
Fuldt hus til årets første 16-19 møde Torsdag den 21. marts 2019 afholdt Vordingborg Erhvervsforening årets første 16-19 møde hos sidste års vinder af prisen som Årets Mikrovirksomhed ...
Nytårskuren 2019 i erhvervslivets og eventyrets te... Torsdag den 17. januar 2019 afholdt Erhvervsforeningen den årlige nytårskur på STARS. Her blev vi budt velkommen af formand Christian Brix-Hans...
Erhvervsprisen 2018 gik til Preben Andersen Vognma... Torsdag den 15. november afholdt Erhvervsforeningen - i samarbejde med Lollands Bank, Møns Bank, Vordingborg Erhverv og Vordingborg Kommune - årets er...
Høringssvar til Vordingborg Kommunes beskæftigelse... Vordingborg Erhvervsforening har indgivet høringssvar til Vordingborg Kommunes forslag til en beskæftigelsesplan for 2019. Læs Beskæftigelsesplanen...