Læs den nugældende Erhvervs- og Arbejdsmarkedspolitik her.

Læs den reviderede Erhvervs- og Arbejdsmarkedspolitik her.

 

Dato: 16. juli 2018
Høringssvar fra Vordingborg Erhvervsforening vedr. ny Erhvervs- og Arbejdsmarkedspolitik
Vordingborg Erhvervsforening bakker generelt op om indholdet i den nugældende såvel som den reviderede Erhvervs- og Arbejdsmarkedspolitik. Den reviderede politik giver dog anledning til følgende bemærkninger:
Det kan konstateres, at man i den reviderede politik har tilføjet et afsnit om vigtigheden af én bestemt branche: Turismen.
Vordingborg Erhvervsforening finder, at turismeerhvervet er et erhverv/en branche ligesom alle andre erhverv/brancher i kommunen. Det er derfor efter erhvervsforeningens opfattelse uhensigtsmæssigt, at man fremhæver ét erhverv, som var dette et særligt vigtigt erhverv i forhold til alle andre. Dette er ydermere problematisk, eftersom netop dette erhverv er et af de mindre erhverv i kommunen målt på antal arbejdspladser.
Hvis man ønsker at fremhæve et eller flere vigtige erhverv – fremfor andre erhverv, som kan være nok så vigtige – så anbefaler Vordingborg Erhvervsforening, at afsnittet omformuleres så det største erhverv af alle – bygge og anlæg – ligeledes fremhæves. En sådan fremhævelse vil samtidig være i overensstemmelse med borgmesterens erklærede målsætning, som bekendt er, at Vordingborg skal være ”Danmarks bedste håndværkerkommune”.
—-
I øvrigt ønsker Vordingborg Erhvervsforening at påpege, at kommunen normalt har sendt udkast til ny Erhvervs- og Arbejdsmarkedspolitik i høring hos erhvervsforeningen direkte. I denne omgang har erhvervsforeningen ikke modtaget udkastet til revideret Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik direkte, men kun ad omveje. Vi håber, at kommunen fremadrettet igen vil sende sådant materiale i høring direkte til Vordingborg Erhvervsforening, hvis hovedmålsætning at kere sig om erhvervspolitikken og -udviklingen i Vordingborg kommune.

Events
Ingen at vise