Læs Kommunens strategiplan for erhverv 2018 – 2020 her!

Høringssvar fra Vordingborg Erhvervsforening.
Vordingborg Erhvervsforening hilser en fortsat fokus på at styrke erhvervslivets rammevilkår velkommen, og bakker generelt op om Vordingborg kommunes strategiplan for Erhverv for 2018 – 2020.

Vordingborg Kommune anfører i strategiplanen 3 punkter, man gerne vil opnå, og har oplistet række ”konkrete handlinger” til at realisere strategien. Vordingborg Erhvervsforening foreslår generelt, at der for hvert enkelt ”konkret handling” redegøres for, hvad disse skal bidrage til i forhold til de 3 punkter i strategiplanen.

Samtidig foreslår Vordingborg Erhvervsforening, at der opstilles konkrete målbare kriterier for hver ”konkret handling” i planen samt for hver af de 3 punkter man ønsker at opnå.

Eksempel 1:
Der bør ikke blot stå, at kommunen går efter ”en stigende placering i den årlige måling af erhvervsvenlighed i kommuner” (DI’s og Dansk Byggeris analyser). I stedet bør der stå, at kommunen går efter at komme i den øverste tredjedel i landet fsva DI’s analyse samt top 3 i Dansk Byggeris analyse.

Eksempel 2:
Der bør ikke blot stå, at der skal være ”øget fokus på at udvikle servicekulturen i Vordingborg Kommune, bl.a. gennem …….. ”en imødekommende og smidig sagsbehandling på plan- og miljøområdet”….. ” Hvorledes opfattes ”øget fokus” og ”imødekommende og smidig sagsbehandling på plan- og miljøområdet? Det ville være oplagt at sætte et målbare kriterie op her, fx i forhold til sagsbehandlingstid m.v.

Eksempel 3:
Der bør ikke blot stå ”styrke kommunikationen til og dialogen med virksomhederne i forbindelse med annoncering af kommunale udbud.” Hvorledes måler man, om kommunikationen og dialogen er styrket?

Vordingborg Erhvervsforening forudsætter endvidere generelt, at der bliver nedsat styregrupper til opfølgning på de enkelte aktiviteter for at sikre fremdrift og konsensus.
Læs også:

Forslag/kommentarer til beskæftigelsesplanen 2020 Fredag den 14. juni indsendte Erhvervsforeningen forslag/kommentarer til Vordingborg Kommunes beskæftigelsesplan 2020. Med udgangspunkt i beskæftigels...
Spændende 16-19 møde hos Preben Andersen Tirsdag den 14. maj 2019 besøgte Erhvervsforeningen sidste års erhvervsprisvinder Preben Andersen Vognmands- og Renovationsforretning ApS. Denn...
Nyt formandskab i Vordingborg Erhvervsforening Pressemeddelelse Fredag den 10. maj 2019 / opdateret tirsdag den 14. maj Nyt formandskab i Vordingborg Erhvervsforening Efter Vordingborg Erhverv...
Generalforsamlingen 2019 Torsdag den 4. april 2019 kl. 19:00 afholdt Vordingborg Erhvervsforening ordinær generalforsamling i de hyggelige rammer på Residens Møen. Vi var g...
Fuldt hus til årets første 16-19 møde Torsdag den 21. marts 2019 afholdt Vordingborg Erhvervsforening årets første 16-19 møde hos sidste års vinder af prisen som Årets Mikrovirksomhed ...
Nytårskuren 2019 i erhvervslivets og eventyrets te... Torsdag den 17. januar 2019 afholdt Erhvervsforeningen den årlige nytårskur på STARS. Her blev vi budt velkommen af formand Christian Brix-Hans...
Erhvervsprisen 2018 gik til Preben Andersen Vognma... Torsdag den 15. november afholdt Erhvervsforeningen - i samarbejde med Lollands Bank, Møns Bank, Vordingborg Erhverv og Vordingborg Kommune - årets er...
Høringssvar til Vordingborg Kommunes beskæftigelse... Vordingborg Erhvervsforening har indgivet høringssvar til Vordingborg Kommunes forslag til en beskæftigelsesplan for 2019. Læs Beskæftigelsesplanen...
Stor tilslutning til årets sidste 16-19 møde hos B... Tirsdag den 30. oktober 2018 afholdt Vordingborg Erhvervsforening årets sidste 16-19 møde hos Biscas hovedkontor og bageri i Stege. Det var et utr...
DE TOPNOMINEREDE TIL ÅRETS ERHVERVSPRISER 2018 ER ... Søndag d. 30. september udløb fristen for at indstille virksomheder til Erhvervsprisen 2018 og til Årets Mikrovirksomhed 2018. I år modtog Dommerkomit...

Events
Ingen at vise