Læs Kommunens strategiplan for erhverv 2018 – 2020 her!

Høringssvar fra Vordingborg Erhvervsforening.
Vordingborg Erhvervsforening hilser en fortsat fokus på at styrke erhvervslivets rammevilkår velkommen, og bakker generelt op om Vordingborg kommunes strategiplan for Erhverv for 2018 – 2020.

Vordingborg Kommune anfører i strategiplanen 3 punkter, man gerne vil opnå, og har oplistet række ”konkrete handlinger” til at realisere strategien. Vordingborg Erhvervsforening foreslår generelt, at der for hvert enkelt ”konkret handling” redegøres for, hvad disse skal bidrage til i forhold til de 3 punkter i strategiplanen.

Samtidig foreslår Vordingborg Erhvervsforening, at der opstilles konkrete målbare kriterier for hver ”konkret handling” i planen samt for hver af de 3 punkter man ønsker at opnå.

Eksempel 1:
Der bør ikke blot stå, at kommunen går efter ”en stigende placering i den årlige måling af erhvervsvenlighed i kommuner” (DI’s og Dansk Byggeris analyser). I stedet bør der stå, at kommunen går efter at komme i den øverste tredjedel i landet fsva DI’s analyse samt top 3 i Dansk Byggeris analyse.

Eksempel 2:
Der bør ikke blot stå, at der skal være ”øget fokus på at udvikle servicekulturen i Vordingborg Kommune, bl.a. gennem …….. ”en imødekommende og smidig sagsbehandling på plan- og miljøområdet”….. ” Hvorledes opfattes ”øget fokus” og ”imødekommende og smidig sagsbehandling på plan- og miljøområdet? Det ville være oplagt at sætte et målbare kriterie op her, fx i forhold til sagsbehandlingstid m.v.

Eksempel 3:
Der bør ikke blot stå ”styrke kommunikationen til og dialogen med virksomhederne i forbindelse med annoncering af kommunale udbud.” Hvorledes måler man, om kommunikationen og dialogen er styrket?

Vordingborg Erhvervsforening forudsætter endvidere generelt, at der bliver nedsat styregrupper til opfølgning på de enkelte aktiviteter for at sikre fremdrift og konsensus.

Events
Ingen at vise