Den 2. august 2019 indsendte Vordingborg Erhvervsforening et høringssvar til Vordingborg Kommunes forslag til Fremtidige samarbejdsformer med arbejdsmarkedets parter.

  Læs forslaget til Fremtidige samarbejdsformer med arbejdsmarkedets parter

Høringssvar fra Vordingborg Erhvervsforening
Indledningsvis kvitterer vi hermed for materialet og bakker generelt op om forslaget til de fremtidige samarbejdsformer.

Vi har én kommentar til følgende punkt: ”1. Et årligt dialogmøde.”

  • Der lægges op til ét dialogmøde om året. Vi mener, at der bør afholdes to møder – ét hvert halve år. I tilfælde af, at der på møderne aftales tilretninger, vil der gå for lang tid, hvis der er et år mellem møderne.

 

 

 

 

 

 

 

Events
Ingen at vise