Vordingborg kommune har udsendt et oplæg til Beskæftigelsesplan 2023-2024.

Business Vordingborg og Vordingborg Erhvervsforeningen har lavet et fælles høringssvar med fokus på hvordan den vedtagne Erhvervsmasterplan 2030 bliver en aktiv del af Beskæftigelsesplanen samt hvordan der skaffes kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet i kommunen.

Kvalificeret arbejdskraft

Derfor anbefales det i høringssvaret at Beskæftigelsesplan 2023-24 bruges som et aktivt redskab til at sikre kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet i kommunen.

Læs høringssvar

”Vordingborg Erhvervsforening og Business Vordingborg anbefaler, at det af Beskæftigelsesplan 2023-24 allerede af indledningen fremgår, at planen også er et aktivt redskab til at sikre kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet i kommunen,” lyder den fælles anbefaling.

Høringssvaret forholder sig kritisk til udkastet og den måde den vedtagne Erhvervsmasterplan 2030 er indarbejdet.

”Erhvervsmasterplan 2030 er ikke klart nok indarbejdet i forslaget til Beskæftigelsesplan 2023-2024, og derfor anbefales det i høringssvaret at Erhvervsmasterplanens relevante anbefalinger og forslag til indsatser gøres til del af Beskæftigelsesplan 2023-24,” skriver Vordingborg Erhvervsforening og Business Vordingborg i det fælles høringssvar.

Det fremhæves i høringssvaret, at to ud af seks strategiske mål og fire ud af 13 anbefalinger i Erhvervsmasterplan 2023 omhandler beskæftigelse og uddannelse.

”Den Fælles Erhvervsmasterplan 2030 kunne derfor passende blive adresseret allerede i forord og indledning ligesom alle relevante forslag til indsatser vedr. beskæftigelse og uddannelse bør indskrives i beskæftigelsesplanen,” lyder den fælles anbefaling fra Vordingborg Erhvervsforening og Business Vordingborg.

I en samlet kommentar til udkastet til ny beskæftigelsesplan gives der udtryk for en bekymring over den indsats, der lægges op til.

”Vordingborg Erhvervsforening og Business Vordingborg er med andre ord bekymret over hastigheden, hvormed dels initiativer til forbedret samarbejde mellem kommune/jobcenter og erhvervsliv, dels indsatser vedr. beskæftigelse og uddannelse, bliver søsat,” fremgår det af høringssvaret.

Events
Ingen at vise