Torsdag den 31. maj 2018 var Erhvervsforeningen på et spændende virksomhedsbesøg hos Erhvervsprisvinderen DLG Øst! – En virksomhed, der virkelig fortsætter med at vækste!

Årets andet 16-19 møde, der var så godt som fuldt booket med 30 deltagere, blev afholdt på domicilet i Bårse. Der var så stor efterspørgsel på deltagelse i arrangementet, at DLG måtte finde et større lokale til spisningen. Det var glædeligt at se den store interesse!

Ved ankomsten til DLG Øst blev vi alle budt velkommen af detaildirektør Knud Rasmussen – i et fantastisk sommervejr, der måtte siges at være perfekt til anledningen!

I traditionen tro indledte formanden, Christian Brix-Hansen, med at sige et par ord. Denne gang omhandlede de sidste års Erhvervsprisvinder, og glæden ved at komme på virksomhedsbesøg og se de mange aktiviteter og den store udvikling, som DLG Øst fortsat gennemgår.

DLG Øst samt havneudvidelsen – herunder den nye havneterminal og Masnedø Bulk Terminal.

Herefter præsenterede Knud Rasmusssen virksomheden og de mange igangværende aktiviteter. Bl.a. den store havneudvidelse – herunder den nye havneterminal og Masnedø Bulk Terminal.

På domicilet i Bårse pågår også en større udvikling. I 2017 blev DLG Øst samlet i Bårse, der var samling af weblageret og den nye administrationsbygning blev inviet. Af nye aktiviteter har DLG Øst planer om udvidelse af deres domicil i Bårse i form af udvidelse af deres lagerhaller på en 3,5 hektar nærliggende grund.

DLG er blandt de største grovvarevirksomheder i Europa. DLG er ejet af de danske landmænd, og hele koncernen omsatte sidste år for 49,1 mia. kr. fordelt på grovvarer, vitaminer og mineraler samt service og energi. I dag har DLG ca. 6.300 medarbejdere og aktiviteter i 18 lande.

DLGs hovedkontor, som på nuværende tidspunkt er beliggende på Axelborg i København, vil blive flyttet til Fredericia, hvor der skal åbnes et nyt domicil. Årsagen til flytningen ligger i, at de gerne vil tættere på Tyskland, som er deres største marked.

Efter præsentationen af virksomheden blev vi, iført de orange veste, vist rundt på domicilet. Vi fik bl.a. set de fine kontorlokaler, hvor gaven fra Erhvervsprisen hænger – et billede malet af en lokal fra Vordingborg.

Herefter fik vi set DLGs butik, hvor de sælger til både virksomheder og privatpersoner. Vi så de flotte lokaler, hvor deres weblager er placeret. Vi fik også set en af deres store kornlagre, hvortil vi fik at vide, at de kan spore alle deres kornleverancer.

Efter rundvisningen gik vi samlet over i DLGs køkken, hvor virksomheden havde sørget for lækre sandwich og drikkevarer. Her lagde Knud endnu engang op til, at der kunne stilles spørgsmål. Spørgelysten var stor og drejede sig om alt fra DLGs nuværende projekter til fremtiden for DLG Øst og Vordingborg. Hertil fortalte Knud om fremtidsplanerne for DLG Øst, bl.a. med udvidelsen af lagerlokaler på den 3,5 hektar nærliggende grund og om den store havneudvidelse, hvor Knud mener, at havnen vil få potentiale til at blive blandt top 5 havne i Danmark. Herudover vil byggeriet af den nye Storstrømsbro, Femern-forbindelsen og den store aktivitet på afkørsel 41 m.v. være medafgørende faktorer for en lys fremtid for Vordingborg.

I traditionen tro blev der netværket en masse deltagerne imellem.

 

Events
Ingen at vise