Det er i år min første nytårsudtalelse som formand for Vordingborg Erhvervsforening.

Med et tilbageblik på 2019, har det været et godt år.

Lokalt set har vi oplevet og oplever fortsat udvikling i erhvervslivet. Ser man på de store anlægsprojekter som Storstrømsbroen, sker der for alvor noget. Der er ca. 80 funktionærer beskæftiget på byggepladskontoret på Masnedø, og der er over 150 håndværkere beskæftiget på byggepladserne på Masnedø og Falster. Det midlertidige kajanlæg på Falster, som skal bruges til at sejle materialer ind til brobyggeriet, er klar. På Masnedø pågår den italienske del af kajforlængelsen på Vordingborg Vesthavn, og produktionshallerne til støbning af alle de mange broelementer, er ved at være færdige, så produktionen kan starte op i begyndelsen af 2020. Desuden er arbejdet med at grave sejlrenderne ude i Storstrømmen til indsejlingen af de enorme broelementer gået i gang. Til marts 2020 forventer Vejdirektoratet at sænke det første fundament på plads. Ser vi på vores lokale arbejdspladser har flere af vores lokale virksomheder inden for blandt andet mandskabsudlejning, anlægsarbejde, trælast, stålleverancer, el-arbejde og boligformidling fået opgaver for enten det italienske konsortium SBJV eller deres underentreprenører. Storstrøm Service Group arbejder med at få bragt vores lokale virksomheder i spil.

Vordingborg Havn er i fortsat udvikling og planlægger udvidelse med 200.000 kvadratmeter.

På Klintholm Havn, som er udpeget til servicehavn for Kriegers Flak havvindmøllepark, er udviklingsplanerne også i støbeskeen. De lokale virksomheder, der er medlem af Kriegers Flak Service Group, havde i foråret mulighed for at møde både Vattenfall og de fem største af Vattenfalls underleverandører til havvindmølleparken på et B2B møde. Den synlige udvikling på havnen vil vise sig i 2020, hvor bl.a. Vattenfalls servicebygning vil blive bygget, og man vil påbegynde opbygningen af en læmole.

Ser man på vores lokale virksomheder, har vi mange virksomheder – store som små – der er veldrevne og som klarer sig godt. Brix Design A/S vandt Erhvervsprisen 2019, Borre Brugsforening vandt prisen som Årets Mikrovirksomhed 2019 og Idrætshøjskolen Bosei vandt Overraskelsesprisen 2019. Derudover har vi igen i år flere Gazellevirksomheder i kommunen, herunder CB Entrepriser A/S, Tømmergården ApS, Special Contractor Service ApS, Café-Klint ApS, Maleren Ved Jesper True ApS og Atlantic Floats Denmark A/S. Ydermere har vi også en Michelin-restaurant i Hotel Frederiksminde.

I 2019 har vi også oplevet åbning af den internationale virksomhed Shell, og senest har vi oplevet åbningen af detailkæden Harald Nyborg. I 2020 kan vi se frem til åbningen af McDonald’s, Ionity og Henrik Hansen Automobiler, og senest har jeg erfaret, at en lokal håndværkervirksomhed har købt et areal på afkørsel 41 og ventes at etablere sig derude i 2020.

Vi har i vores kommune mange udviklingsprojekter og veldrevne virksomheder. Vordingborg Kommune har en målsætning om at blive Danmarks bedste håndværkerkommune, hvilket jeg som formand i Vordingborg Erhvervsforening støtter meget op omkring. Det er positivt, at man, med den store andel som bygge- og anlægsbranchen udgør, fokuserer på den ambitiøse målsætning om at blive Danmarks bedste. Jeg ser frem til resultaterne de kommende år.

Vi vil også gerne kvittere for fremgangen i Dansk Industris Erhvervsklimaanalyse. Vi har mange veldrevne industri- og produktionsvirksomheder i vores kommune. Det er virksomheder, der leverer til medicinal- og fødevareindustrien, og dem som har størstedelen af deres afsætning på eksportmarkederne.

Vi, i Vordingborg Erhvervsforenings bestyrelse, ser frem til at fortsætte arbejdet omkring erhvervsudviklingen i det nye år i samarbejde med Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhverv A/S.

Som afslutning på året, vil jeg gerne takke medlemmerne af Vordingborg Erhvervsforening for den fortsat store opbakning, der er til vores arrangementer. Jeg ser frem til 2020, hvor vi har flere spændende arrangementer i støbeskeen.

Godt nytår.

Events
Ingen at vise