Pressemeddelelse
Fredag den 10. maj 2019 / opdateret tirsdag den 14. maj

Nyt formandskab i Vordingborg Erhvervsforening
Efter Vordingborg Erhvervsforenings generalforsamling torsdag den 4. april, har foreningen afholdt konstituerende møde tirsdag den 23. april. På det konstituerende møde blev den nye formand og næstformand valgt.

Ny formand i Vordingborg Erhvervsforening: Willi Becke, malermester, Malermester Willi Becke ApS.
Ny næstformand i Vordingborg Erhvervsforening: Peter Rasmussen, adm. direktør i Corning Optical Communications ApS.

Begge har flere års erfaring i bagagen med at drive virksomhed i Vordingborg Kommune. Willi Becke er fra lokalområdet og har haft sin virksomhed, Malermester Willi Becke ApS, i 28 år. Peter Rasmussen kommer fra København og har indtil videre siddet i 7 år som adm. direktør i Corning Optical Communications ApS.

Både den nye formand og næstformand ser frem til at fortsætte samarbejdet i bestyrelsen efter den nyligt konstituerede bestyrelse, og der er allerede planlagt et strategimøde i maj, hvor den nye bestyrelse skal drøfte foreningens fremtidige strategi.

”Der er ingen tvivl om, at vi fortsat vil have fokus på både DIs Erhvervsklimaundersøgelse og Dansk Byggeris undersøgelse. Vi SKAL sigte efter bedre placeringer på begge lister. Med kommunens målsætning om at komme op blandt den bedste tredjedel i DIs Erhvervsklimaanalyse og blive Danmarks bedste håndværkerkommune er det vigtigt, at vi samarbejder om at nå målsætningen. Vi, i bestyrelsen, glæder os til samarbejdet med både vores medlemmer, Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhverv A/S om den fortsatte erhvervsudvikling i kommunen. Vi skal have skabt de bedst mulige vilkår for at drive virksomhed i Vordingborg Kommune, og jeg ser frem til den nye rolle i front for Vordingborg Erhvervsforening.”,  fortæller Willi Becke, formand for Vordingborg Erhvervsforening.

Vordingborg Erhvervsforenings bestyrelse valgt på generalforsamlingen 2019

Bestyrelsesmedlemmer

  • Peter Rasmussen, adm. direktør, Corning Optical Communications ApS (genvalg)
  • Willi Becke, malermester, Malermester Willi Becke ApS (genvalg)
  • Rasmus Møller, adm. direktør, Filtenborg EL A/S (nyvalg, var suppleant)
  • Dorte Gro, adm. direktør, Dorte Gro ApS (nyvalg) (har pr. 13. maj valgt at træde ud af bestyrelsen.)
  • Jakob Helles, indehaver, Jakob Helles (nyvalg)

Suppleanter

  • Anders W. Madsen, Mester Madsen A/S (genvalg)
  • Dorte Christensen, Byggefirmaet PKC A/S (nyvalg) (fratræder suppleantposten og indtræder som bestyrelsesmedlem pr. 14. maj)

Derudover består bestyrelsen også af følgende medlemmer, der ikke var på valg i år: Henrik Plenge Jensen, partner, Landinspektørfirmaet LE34 A/S; Vicki Endsgaard, medejer og regnskabschef, Dansk Rotations Plastic ApS; Ole Stage, El-installatør og direktør, Ole Stage A/S; Steen Sørensen, Udviklingschef, ZBC.

For yderligere information, kontakt venligst:
Willi Becke
Formand for Vordingborg Erhvervsforening på telefon 40 77 77 28.

Events
Ingen at vise