Indkaldelse til ny Ekstraordinær Generalforsamling

Der har i dag været afholdt ekstraordinær generalforsamling i Vordingborg Erhvervsforening. Referat af mødet samt de vedtagne vedtægter er vedlagt.

Dirigenten ved mødet konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt, men at den ekstraordinære generalforsamling ikke var beslutningsdygtig jfr. vedtægterne for Vordingborg Erhvervsforening.

Derfor indkaldes til et nyt møde i morgen, onsdag den 8 november 2023, kl. 16.00, hos Business Vordingborg, Rådhustorvet 4F, med henblik på at konfirmere beslutningerne fra dagens ekstraordinære generalforsamling.

Der indkaldes med følgende dagsorden:

a. Valg af dirigent

b. Formanden orienterer om baggrund for indkaldelse, og gennemgang af rationale for at nedlægge VUET og VEF’s overdragelse af 50% af ejerskabet i Business Vordingborg til Vordingborg Kommune og ændring af vedtægterne.

c. Godkendelse af beslutningen om nedlæggelse af VUET og overdragelse af 50% af aktierne i Business Vordingborg til Vordingborg Kommune

d. Godkendelse af vedtægtsændringer jfr. vedlagte vedtægter af 7. november 2023

 

 

Events
Ingen at vise