Erhvervsfremmeselskabet i Vordingborg Kommune, Business Vordingborg, får nu nye ejere. Førhen var erhvervsfremmeselskabet ejet af Vordingborg Udviklingsråd for Erhverv og Turisme (VUET), og ejerforholdet ændrer sig nu således, at Business Vordingborg fra 1. januar 2024 ejes 50 % af Vordingborg Erhvervsforening og 50 % af Vordingborg Kommune.

Den endelige beslutning kan træffes efter en generalforsamling. Derfor indkalder Vordingborg Erhvervsforening til ekstraordinær generalforsamling den 7. november på Rådhustorvet 4F i Vordingborg eller online.

Det nye ejerskab af Business Vordingborg sker i forbindelse med udviklingen af Erhvervsmasterplan 2030, hvor Vordingborg Kommune ønsker at være medejer af erhvervsfremmeselskabet.

”Vi får en med-aktionær ind, der bliver mere engageret end tidligere. Det kommer kun til at styrke samarbejdet mellem kommunen og erhvervslivet i kommunen, og vi ser det som en mulighed for at komme tættere på kommunen,” siger Jacob Møller.

På generalforsamlingen skal det desuden besluttes, at VUET opløses som selskab. VUET blev etableret som ejerselskab for Business Vordingborg, og da ejerforholdet nu ændres, tjener VUET intet formål længere.

Ifølge formanden for Vordingborg Erhvervsforening er det positivt med den nye ejerskabssammensætning.

”I Vordingborg Erhvervsforening kan vi godt se, at der er noget fornuftigt i at sætte et partnerskab op med kommunen,” siger Jacob Møller.

Efter den ekstraordinære generalforsamling, hvis modellen bliver vedtaget, vil Vordingborg Erhvervsforening og Vordingborg Kommune være 50-50 ejere i selskabet. Det bliver samme bestyrelsessammensætning, med fire erhvervsfolk og tre politikere, hvor bestyrelsesformanden er repræsentant fra erhvervslivet.

 

Events
Ingen at vise