PRESSEMEDDELELSE Den 28. september 2017

Det lokale erhvervsliv og Vordingborg Kommune mødtes den 28. september til en dialog om erhvervslivets vilkår i kommunen. Der var enighed om at det går den helt rigtige vej, men også om at der stadig er udfordringer man skal stå sammen om at løse.

Borgmester Michael Seiding Larsen og Erhvervsudvalgsformand Asger Diness Andersen mødtes torsdag den 28. september med repræsentanter fra DI Sydsjælland, Vordingborg Erhverv og Vordingborg Erhvervsforening for at drøfte de lokale virksomheders vilkår og udfordringer. Baggrunden for mødet var den nyligt offentliggjorte erhvervsklimaundersøgelse fra Dansk Industri, hvor Vordingborg Kommune opnåede en plads som nr. 66. En forbedring på 5 pladser i forhold til i fjor.

Borgmester Michael Seiding Larsen fortæller, at mødet foregik i en god og konstruktiv stemning, og at alle deltagerne udtrykte tilfredshed med, at Vordingborg Kommune på tre år er rykket 30 pladser frem i DI-undersøgelsen: ”Vi har en fælles ambition om at nå op i den bedste trediedel af undersøgelsen og et fælles ønske om fortsat at øge dialogen mellem kommunen og virksomhederne. Jeg har allerede gennem mine møder med de lokale virksomheder fået en værdifuld indsigt i de udfordringer, som virksomhederne møder i det daglige, så jeg vil fortsat prioritere mine virksomhedsbesøg meget højt fremover” siger borgmesteren.

Det initiativ er formand for Vordingborg Erhverv og Vordingborg Erhvervsforening Christian Brix-Hansen helt enig i. ”Jeg ved, at virksomhederne er glade for at få besøg af kommunens politiske og administrative ledelse. Generelt er vores område inde i en god udvikling. Nu skal vi fokusere på, at få udmøntet de store investeringer i elektrificeringen af jernbanen mellem København og Rødby, udvidelsen af Vordingborg Havn og opførelsen af den nye Storstrømsbro i øget permanent beskæftigelse og bosætning.”

Fra DI’s side er man især positiv over den markante forbedring, der er sket indenfor den kommunale sagsbehandling på teknik- og miljøområdet. Bestyrelsesmedlem i DI Sydsjælland Steffen Steffensen peger på, at det er en mangeårlig målrettet indsats på området, som nu har båret frugt. ”Vi har de seneste år oplevet et markant større fokus på at skabe et endnu bedre erhvervsklima i Vordingborg Kommune. Det er den indstilling, som giver resultater nu” fortæller Steffen Steffensen, som samtidig fremhæver især oprettelsen af et erhvervsudvalg, som en rigtig god beslutning.

Formand for Erhvervsudvalget Asger Diness Andersen glæder sig især over, at scoren for den private beskæftigelse er steget gennem de seneste tre år. ”Vi har gennem erhvervsudvalget og i tæt samarbejde med Vordingborg Erhverv og den kommunale forvaltning været med til at styrke det lokale erhvervsklima. Vi er ikke i mål, men vi er virkelig godt på vej, for tendensen er klar og den er positiv,” siger han.

Parterne er dog bekymrede over arbejdsmarkedsområdet, hvor virksomhederne giver udtryk for, at det er svært at skaffe adgang til kvalificeret arbejdskraft. Der er enighed om, at det derfor er vigtigt, at den ledige arbejdsstyrke til stadighed efteruddannes, så den matcher arbejdsmarkedets krav. Samtidig øger de positive konjunkturer presset på at kunne tiltrække især faglærte medarbejdere, hvorfor der er enighed om, at der også skal sættes ind på, at finde en løsning her.

For uddybende information kontakt venligst:
Borgmester Michael Seiding Larsen, mobil 51 76 96 98
Bestyrelsesmedlem DI Sydsjælland Steffen Steffensen, mobil 26 16 89 93
Formand for Vordingborg Erhverv og Vordingborg Erhvervsforening Christian Brix-Hansen, mobil 24 42 22 11
Formand for Erhvervsudvalget Asger Diness Andersen, mobil 20 13 90 40

På mødet deltog (set fra venstre): Formand for Vordingborg Erhverv og Vordingborg Erhvervsforening Christian Brix-Hansen, borgmester Michael Seiding Larsen, bestyrelsesmedlem DI Sydsjælland Steffen Steffensen, direktør Vordingborg Erhverv Susanne Kruse Sørensen, formand for Erhvervsudvalget Asger Diness Andersen samt (udenfor billedet) kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune og udviklingsdirektør Jan Michelsen.

Events
Ingen at vise