Vordingborg Erhvervsforening har valgt ny formand. Det er direktør Jacob Møller fra Insatech i Bårse, der afløser malermester Willi Becke som formand.

Formandsskiftet fandt sted på Erhvervsforeningens bestyrelsesmøde tirsdag aften, hvor den nyvalgte bestyrelse efter generalforsamlingen havde det første bestyrelsesmøde.

Jacob Møller og Willi Becke

Direktør Jacob Møller blev valgt til bestyrelsen i Vordingborg Erhvervsforening ved generalforsamlingen 7. april 2022.

Erhvervsforeningen arbejder for udvikling af erhvervslivet i Vordingborg kommune, og derfor er bestyrelsen glad for at kunne præsentere en ny formand med en skarp profil fra toppen af erhvervslivet.

”Jeg ser med stolthed frem til opgaven som formand for Vordingborg Erhvervsforening og vil arbejde målrettet for fortsætte udviklingen af et stærkt erhvervsliv i kommunen,” siger Jacob Møller, ny formand for Vordingborg Erhvervsforening.

Den første opgave for den nye formand bliver det videre arbejde med Erhvervsmasterplanen, der om kort tid bliver vedtaget i Kommunalbestyrelsen.

”Her vil jeg i samarbejde med hele erhvervslivet og Vordingborg Kommune fortsætte det store arbejde med at realisere visionerne i den fælles Erhvervsmasterplan. Der er lavet et godt forarbejde og nu skal vi sammen have sat handling bag,” siger Jacob Møller.

Formandsskiftet sker ifølge bestyrelsen på et godt tidspunkt, da de kommende nye opgaver i Erhvervsforeningen kræver en ny profil på formandsposten.

Bestyrelsen takker afgående formand Willi Becke for hans store arbejde som formand gennem de seneste tre år. Det var på initiativ af Willi Becke, at arbejdet med at lave et ideoplæg til en Erhvervsmasterplan 2030 blev sat i gang og gennemført.

”Vi skal fortsætte arbejdet med fokus på udviklingen af et stærkt erhvervsliv, og derfor er jeg glad for at kunne give stafetten videre til en dygtig erhvervsmand som Jacob Møller. Det videre arbejde med at realisere Erhvervsmasterplanen i samarbejde med kommunen bliver vores største opgave,” siger afgående formand Willi Becke.

Afgående formand Willi Becke fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem samt som formand for dommerkomiteen for Erhvervsprisen.

Jacob Møller er også næstformand for DI Sydsjælland.

Events
Ingen at vise