Vordingborg Kommune afholder det årlige håndværkermøde for kommunens håndværksvirksomheder mandag den 26. november kl. 16.30 – 19.00 på STARS, Algade 84 i Vordingborg.

Program

Kl. 16.30 Velkomst v/ Formand for Teknikudvalget, Michael Larsen

Kl. 16.40 Planer for kommende anlæg/Udbud v. Peter Tommerup

Kl. 17.20 Åben Skole v/Søren Kokholm

Kl. 17.40 Bygge og Miljø systemet – Erfaringer indtil nu – Tips and tricks– Peter Schaarup

Kl. 18.10 KFSG og STSG – Hvad kan din virksomhed bruge disse netværk til? v/Susanne Kruse Sørensen

Kl. 18.20 Afrunding v/ Formand for Erhvervsudvalget, Susan Thydal

Kl. 18.30 Sandwich, øl/vand og netværk

Kl. 19.00 Tak for i dag.

Tilmelding skal ske til joka@vordingborg.dk senest fredag den 22. november. Deltagelse i mødet er gratis.

 

Events
Ingen at vise