Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhvervsforening ønsker med Erhvervsmasterplan 2030 i fællesskab at arbejde for:

at Vordingborg Kommune senest i 2030 skal være en mere attraktiv og erhvervsvenlig kommune at drive virksomhed i.

Der er seks strategiske mål:

  1. Vordingborg Kommune skal senest i 2030 være Østdanmarks kraftcenter for grøn energi
  2. Andelen af vækst- og eksportvirksomheder udgør 20% af alle virksomheder i 2030 i Vordingborg Kommune
  3. Frem mod 2030 sker der en nettoforøgelse på 1.000 nye jobs i Vordingborg Kommune
  4. Frem mod 2030 skal der være en nettotilflytning på 1.200-1.500 erhvervsaktive borgere til Vordingborg Kommune
  5. Projekt ”Myndighed til Partner” fortsætter, og det skal sikrer byggesagsbehandlingstider i den regionale top tre samt en stigende brugertilfredshed på erhvervs-, bygge- og miljøområdet.
  6. I 2030 skal mindst 90% af de 25-årige have gennemført en erhvervs- og ungdomsuddannelse i Vordingborg Kommune.

Erhvervsmasterplan 2030 indeholder 13 anbefalinger, hvor det i planen er klart beskrevet hvem der skal løfte opgaven gennem en tydelig ansvarsfordeling mellem kommune og erhvervsliv.

Erhvervsmasterplan 2030 Erhvervsmasterplan 2030 Erhvervsmasterplan 2030 Erhvervsmasterplan 2030 Erhvervsmasterplan 2030 Erhvervsmasterplan 2030

 

Læs hele Erhvervsmasterplanen her

Events
Ingen at vise