Fredag den 5. juli indsendte Vordingborg Erhvervsforening et høringssvar til Vordingborg Kommunes forslag til en strategiplan for Danmarks bedste håndværkerkommune.

Læs forslaget til strategiplanen for Danmarks bedste håndværkerkommune 2019 – 2021

 

Høringssvar fra Vordingborg Erhvervsforening:

Indledningsvis kvitterer vi hermed for materialet og visionen om, at man vil være de bedste til noget. Vi lægger dog op til, at strategiplanen bør revideres løbende, efterhånden som man opnår erfaringer. Det er vigtigt, at der sættes tidspunkter på for diverse opfølgninger, eksempelvis hver gang resultatet af Dansk Byggeris analyse kommer.

Konkrete kommentarer til strategiplanen:

– Der bør fremgå konkrete handlinger samt uddybning af, hvordan målsætningerne nås.

– Når man vil være Danmarks bedste til noget kræver det fokus fra alle fronter – budskabet skal skinne tydeligt igennem i hele organisationen, og samtlige udvalg skal have for øje, hvad vi vil være Danmarks bedste til.

– Folkeskoler og indsatsen herunder bør nævnes helt særskilt og mere konkret. Det kunne være at øge antallet af fag med praktisk indhold (Sløjd), brug af gæsteundervisere fra byggeriet og faste uger med erhvervspraktik, således de kan planlægges i virksomhederne.

– Der bør skrives om den nuværende udbudspolitik for kommunen, samt hvordan målsætningen for fremtiden ser ud.

– Der bør nævnes noget om, hvad kommunen selv udfører af håndværksarbejder i dag, og hvad man ønsker at udføre i fremtiden, således at man målbart kan følge udviklingen.

– Der bør være en konkretisering af, hvad der menes med ”Håndværkerby“.

– Der bør lægges op til, at Jobcentret opretter målbare tal særskilt for bygge- og anlægsbranchen for så vidt angår antallet af voksenlærlinge, virksomhedspraktik, jobtræning, flexjob, m.v.

– Hvilke konkrete tiltag vil man gøre for at afhjælpe virksomhedernes udfordring med rekruttering af arbejdskraft?

– Når man nævner servicekulturen bør man beskrive, hvad man gør i dag samt de ”ekstra” tiltag, som man vil lave fremadrettet – f.eks. omkring åbningstiderne i afdelingen, samt hvor mange flere ressourcer man vil indsætte til sagsbehandling, m.v.

– Alle parametre skal være målbare, således vi ved hvad vi har i dag, og hvad målet er for næste år. Ellers ved vi ikke, om vi bliver Danmarks bedste.

– Et konkret behov for hjælp til virksomhederne kunne være oprettelse af et Campus / Lærlinge forening, som måske kunne være forankret i Vordingborg Erhverv A/S. Virksomhederne kunne indbetale et beløb pr. elev, som bliver brugt til festlige aktiviteter og lærerige fælles aktiviteter for alle håndværkslærlinge på tværs af fag, således vi får oprettet en lærlingekultur.
Læs også:

Vordingborg Kommune rykker 15 pladser frem i DIs E... Vordingborg Kommune har udsendt følgende pressemeddelelse: PRESSEMEDDELELSE Den 9. september 2019 Pæn fremgang for erhvervsklimaet i Vordingbor...
HVEM SKAL HAVE ERHVERVSPRISERNE 2019? Det er med stor glæde, at vi for niende år i træk uddeler årets erhvervspriser. Den 14. november 2019 løber årets Erhvervspris-arrangement af stablen...
Forslag/kommentarer til beskæftigelsesplanen 2020 Fredag den 14. juni indsendte Erhvervsforeningen forslag/kommentarer til Vordingborg Kommunes beskæftigelsesplan 2020. Med udgangspunkt i beskæftigels...
Spændende 16-19 møde hos Preben Andersen Tirsdag den 14. maj 2019 besøgte Erhvervsforeningen sidste års erhvervsprisvinder Preben Andersen Vognmands- og Renovationsforretning ApS. Denn...
Nyt formandskab i Vordingborg Erhvervsforening Pressemeddelelse Fredag den 10. maj 2019 / opdateret tirsdag den 14. maj Nyt formandskab i Vordingborg Erhvervsforening Efter Vordingborg Erhverv...
Generalforsamlingen 2019 Torsdag den 4. april 2019 kl. 19:00 afholdt Vordingborg Erhvervsforening ordinær generalforsamling i de hyggelige rammer på Residens Møen. Vi var g...
Fuldt hus til årets første 16-19 møde Torsdag den 21. marts 2019 afholdt Vordingborg Erhvervsforening årets første 16-19 møde hos sidste års vinder af prisen som Årets Mikrovirksomhed ...
Nytårskuren 2019 i erhvervslivets og eventyrets te... Torsdag den 17. januar 2019 afholdt Erhvervsforeningen den årlige nytårskur på STARS. Her blev vi budt velkommen af formand Christian Brix-Hans...
Erhvervsprisen 2018 gik til Preben Andersen Vognma... Torsdag den 15. november afholdt Erhvervsforeningen - i samarbejde med Lollands Bank, Møns Bank, Vordingborg Erhverv og Vordingborg Kommune - årets er...
Høringssvar til Vordingborg Kommunes beskæftigelse... Vordingborg Erhvervsforening har indgivet høringssvar til Vordingborg Kommunes forslag til en beskæftigelsesplan for 2019. Læs Beskæftigelsesplanen...