Fredag den 5. juli indsendte Vordingborg Erhvervsforening et høringssvar til Vordingborg Kommunes forslag til en strategiplan for Danmarks bedste håndværkerkommune.

Læs forslaget til strategiplanen for Danmarks bedste håndværkerkommune 2019 – 2021

 

Høringssvar fra Vordingborg Erhvervsforening:

Indledningsvis kvitterer vi hermed for materialet og visionen om, at man vil være de bedste til noget. Vi lægger dog op til, at strategiplanen bør revideres løbende, efterhånden som man opnår erfaringer. Det er vigtigt, at der sættes tidspunkter på for diverse opfølgninger, eksempelvis hver gang resultatet af Dansk Byggeris analyse kommer.

Konkrete kommentarer til strategiplanen:

– Der bør fremgå konkrete handlinger samt uddybning af, hvordan målsætningerne nås.

– Når man vil være Danmarks bedste til noget kræver det fokus fra alle fronter – budskabet skal skinne tydeligt igennem i hele organisationen, og samtlige udvalg skal have for øje, hvad vi vil være Danmarks bedste til.

– Folkeskoler og indsatsen herunder bør nævnes helt særskilt og mere konkret. Det kunne være at øge antallet af fag med praktisk indhold (Sløjd), brug af gæsteundervisere fra byggeriet og faste uger med erhvervspraktik, således de kan planlægges i virksomhederne.

– Der bør skrives om den nuværende udbudspolitik for kommunen, samt hvordan målsætningen for fremtiden ser ud.

– Der bør nævnes noget om, hvad kommunen selv udfører af håndværksarbejder i dag, og hvad man ønsker at udføre i fremtiden, således at man målbart kan følge udviklingen.

– Der bør være en konkretisering af, hvad der menes med ”Håndværkerby“.

– Der bør lægges op til, at Jobcentret opretter målbare tal særskilt for bygge- og anlægsbranchen for så vidt angår antallet af voksenlærlinge, virksomhedspraktik, jobtræning, flexjob, m.v.

– Hvilke konkrete tiltag vil man gøre for at afhjælpe virksomhedernes udfordring med rekruttering af arbejdskraft?

– Når man nævner servicekulturen bør man beskrive, hvad man gør i dag samt de ”ekstra” tiltag, som man vil lave fremadrettet – f.eks. omkring åbningstiderne i afdelingen, samt hvor mange flere ressourcer man vil indsætte til sagsbehandling, m.v.

– Alle parametre skal være målbare, således vi ved hvad vi har i dag, og hvad målet er for næste år. Ellers ved vi ikke, om vi bliver Danmarks bedste.

– Et konkret behov for hjælp til virksomhederne kunne være oprettelse af et Campus / Lærlinge forening, som måske kunne være forankret i Vordingborg Erhverv A/S. Virksomhederne kunne indbetale et beløb pr. elev, som bliver brugt til festlige aktiviteter og lærerige fælles aktiviteter for alle håndværkslærlinge på tværs af fag, således vi får oprettet en lærlingekultur.

Events
Ingen at vise