Læs den nye lokalplan for erhvervsområdet ved afkørsel 41 her!

Høringssvar fra Vordingborg Erhvervsforening

Vedr. §1:
Når det tages i betragtning, at der er tale om en lokalplan for et nyt erhvervsområde, anbefaler vi, at man fjerner nogle af de bestemmelser, som omhandler helt andre ting – bl.a. bestemmelser omkring grønne arealer og stier mv. Man bør have så få bestemmelser som muligt, for at undgå evt. fremtidige udfordringer omkring tolkning af disse i den fremtidige byggesagsbehandling. Punkt 2, 3 og 4 kan med fordel fjernes.

Vedr. §7.8:
Vi anbefaler, at bestemmelsen helt fjernes fra lokalplanen. Jf. kort bilag 3 er lokalplanområdet meget kuperet, hvilket betyder, at opførelse af bygninger i det meste af lokalplanområdet vil kræve terrænreguleringer, der er langt større end de +/- 50 cm, som bestemmelsen giver mulighed for. Som konsekvens af at fastholde bestemmelsen vil det betyde, at det vil være nødvendigt at dispensere fra §7.8 i stort set hver eneste byggesag indenfor lokalområdet.

Det bør være muligt at opføre støttemure i forbindelse med etablering af kommende virksomheder, således det sikres, at virksomheder har mulighed for at opføre større sammenhængende byggeri.
Læs også:

Vordingborg Kommune rykker 15 pladser frem i DIs E... Vordingborg Kommune har udsendt følgende pressemeddelelse: PRESSEMEDDELELSE Den 9. september 2019 Pæn fremgang for erhvervsklimaet i Vordingbor...
HVEM SKAL HAVE ERHVERVSPRISERNE 2019? Det er med stor glæde, at vi for niende år i træk uddeler årets erhvervspriser. Den 14. november 2019 løber årets Erhvervspris-arrangement af stablen...
Høringssvar til strategiplanen for Danmarks bedste... Fredag den 5. juli indsendte Vordingborg Erhvervsforening et høringssvar til Vordingborg Kommunes forslag til en strategiplan for Danmarks bedste hånd...
Forslag/kommentarer til beskæftigelsesplanen 2020 Fredag den 14. juni indsendte Erhvervsforeningen forslag/kommentarer til Vordingborg Kommunes beskæftigelsesplan 2020. Med udgangspunkt i beskæftigels...
Spændende 16-19 møde hos Preben Andersen Tirsdag den 14. maj 2019 besøgte Erhvervsforeningen sidste års erhvervsprisvinder Preben Andersen Vognmands- og Renovationsforretning ApS. Denn...
Nyt formandskab i Vordingborg Erhvervsforening Pressemeddelelse Fredag den 10. maj 2019 / opdateret tirsdag den 14. maj Nyt formandskab i Vordingborg Erhvervsforening Efter Vordingborg Erhverv...
Generalforsamlingen 2019 Torsdag den 4. april 2019 kl. 19:00 afholdt Vordingborg Erhvervsforening ordinær generalforsamling i de hyggelige rammer på Residens Møen. Vi var g...
Fuldt hus til årets første 16-19 møde Torsdag den 21. marts 2019 afholdt Vordingborg Erhvervsforening årets første 16-19 møde hos sidste års vinder af prisen som Årets Mikrovirksomhed ...
Nytårskuren 2019 i erhvervslivets og eventyrets te... Torsdag den 17. januar 2019 afholdt Erhvervsforeningen den årlige nytårskur på STARS. Her blev vi budt velkommen af formand Christian Brix-Hans...
Erhvervsprisen 2018 gik til Preben Andersen Vognma... Torsdag den 15. november afholdt Erhvervsforeningen - i samarbejde med Lollands Bank, Møns Bank, Vordingborg Erhverv og Vordingborg Kommune - årets er...