Læs den nye lokalplan for erhvervsområdet ved afkørsel 41 her!

Høringssvar fra Vordingborg Erhvervsforening

Vedr. §1:
Når det tages i betragtning, at der er tale om en lokalplan for et nyt erhvervsområde, anbefaler vi, at man fjerner nogle af de bestemmelser, som omhandler helt andre ting – bl.a. bestemmelser omkring grønne arealer og stier mv. Man bør have så få bestemmelser som muligt, for at undgå evt. fremtidige udfordringer omkring tolkning af disse i den fremtidige byggesagsbehandling. Punkt 2, 3 og 4 kan med fordel fjernes.

Vedr. §7.8:
Vi anbefaler, at bestemmelsen helt fjernes fra lokalplanen. Jf. kort bilag 3 er lokalplanområdet meget kuperet, hvilket betyder, at opførelse af bygninger i det meste af lokalplanområdet vil kræve terrænreguleringer, der er langt større end de +/- 50 cm, som bestemmelsen giver mulighed for. Som konsekvens af at fastholde bestemmelsen vil det betyde, at det vil være nødvendigt at dispensere fra §7.8 i stort set hver eneste byggesag indenfor lokalområdet.

Det bør være muligt at opføre støttemure i forbindelse med etablering af kommende virksomheder, således det sikres, at virksomheder har mulighed for at opføre større sammenhængende byggeri.

Events
Ingen at vise