Onsdag den 10. april 2024 afholder Vordingborg Erhvervsforening ordinær generalforsamling på Stensbyhus (Stensbyvej 13, 4773 Stensved) kl. 17.00 med afsluttende middag kl. 18.30.

Dagsorden ifølge vedtægterne er som følger

  • a: Valg af dirigent
  • b: Bestyrelsens beretning
  • c: Forelæggelse af regnskab til godkendelse
  • d: Behandling af indkomne forslag
  • e: Fastlæggelse af kontingent
  • f: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  • g: Valg af revisor
  • h: Eventuelt

Eventuelle forslag til behandling, skal meddeles skriftligt til bestyrelsen senest onsdag den 5. april 2024.

Tilmelding

Dette arrangement er forbeholdt medlemmer og tilmelding skal være os i hænde senest den 27. marts 2024. Generalforsamlingen er gratis. Deltagelse i middagen koster 250,- kr.
Afmeldingsfrist er d. 8. april 2024 ved udeblivelse uden afmelding opkræves det fulde beløb på 250,- kr.

 

Events
Ingen at vise