Onsdag den 19. april 2023 afholder Vordingborg Erhvervsforening ordinær generalforsamling på Kirsebærkroen, Kirsebærvej 1, 4720 Præstø kl. 17.00 med afsluttende middag kl. 18.30

 

Dagsorden ifølge vedtægterne er som følger

  • a: Valg af dirigent
  • b: Bestyrelsens beretning
  • c: Forelæggelse af regnskab til godkendelse
  • d: Behandling af indkomne forslag
  • e: Fastlæggelse af kontingent
  • f: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  • g: Valg af revisor
  • h: Eventuelt

 

Eventuelle forslag til behandling, skal meddeles skriftligt til bestyrelsen senest onsdag den 5. april 2023.

Tilmelding

Dette arrangement er forbeholdt medlemmer og tilmeld dig senest den 14. april 2023. Generalforsamlingen er gratis. Deltagelse i middagen koster 250,- kr.

 

 

Events
Ingen at vise