Torsdag 7. april 2022 kl. 17.00 holder Vordingborg Erhvervsforening ordinær generalforsamling i Sværdborg Festlokaler, Hasbjergvej 34 4760 Vordingborg.

Kl. 17:00 – Ordinær generalforsamling 
Dagsorden ifølge foreningens vedtægterne er som følger:

a) Valg af dirigent
b) Bestyrelsens beretning
c) Forelæggelse af regnskab til godkendelse
d) Behandling af indkomne forslag
e) Fastlæggelse af kontingent
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
g) Valg af revisor
h) Eventuelt

Eventuelle forslag til behandling, skal meddeles skriftligt til bestyrelsen senest torsdag den 24. marts 2022.

Der er spisning efter generalforsamlingen klokken 18.30. Deltagelse i middag 250 kroner.

Tilmelding
Dette arrangement er forbeholdt medlemmer.

Nye medlemmer er altid velkomne! Få mere information her på hjemmesiden eller kontakt vores sekretariat!

OBS: Hvis du skal tilmelde flere deltagere til generalforsamlingen gøres dette ved at udfylde formularen flere gange – og der SKAL benyttes forskellige e-mailadresser på deltagere.

Tilmelding senest den 4. april 2022

 

Events
Ingen at vise