Torsdag den 15. april 2021 kl. 17.00 afholder Vordingborg Erhvervsforening ordinær generalforsamling. På grund af Covid-19 foregår generalforsamlingen digitalt og link til deltagelse udsendes dagen før til tilmeldte.

Kl. 17:00 – Ordinær generalforsamling 
Dagsorden ifølge foreningens vedtægterne er som følger:

a) Valg af dirigent
b) Bestyrelsens beretning
c) Forelæggelse af regnskab til godkendelse
d) Behandling af indkomne forslag
e) Fastlæggelse af kontingent
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
g) Valg af revisor
h) Eventuelt

Eventuelle forslag til behandling samt kandidater der ønsker at stille op, skal meddeles skriftligt til bestyrelsen senest mandag den 5. april 2021.

Tilmelding
Dette arrangement er forbeholdt medlemmer.
Tilmelding senest den 8. april 2021 via nedenstående link.

Tilmeld dig her!

Events
Ingen at vise