Tirsdag den 9. juni 2020 afholder Vordingborg Erhvervsforening ordinær generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling hos Vordingborg Erhverv fra kl. 17:00.

Kl. 17:00 – Ordinær generalforsamling 
Dagsorden ifølge vedtægterne er som følger:

a) Valg af dirigent
b) Bestyrelsens beretning
c) Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Årsrapport-2019
d) Behandling af indkomne forslag
e) Fastlæggelse af kontingent
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
g) Valg af revisor
h) Godkendelse af nye vedtægter
i) Eventuelt

Kl. 17:30 – Ekstraordinær generalforsamling 
Dagsorden er som følger:

a) Valg af dirigent
b) Godkendelse af nye vedtægter
i) Eventuelt

Senest otte dage før generalforsamlingen udsendes årsregnskabet 2019, formandens beretning og præsentation af kandidaterne til bestyrelsesposterne.

Tilmelding
Dette arrangement er forbeholdt medlemmer.
Tilmelding senest den 7. juni 2020 via nedenstående link.

Af hensyn til eventuelle fortsatte restriktioner på grund af Corona, kan det besluttes, at generalforsamlingen afholdes udendørs. 

Tilmeld dig her!

Events
Ingen at vise