Torsdag den 4. april 2019 kl. 19:00 afholdt Vordingborg Erhvervsforening ordinær generalforsamling i de hyggelige rammer på Residens Møen.

Vi var godt 45 deltagere, der blev budt velkommen på Residens Møen i Stege til spisning inden selve generalforsamlingen. Vi fik en lækker 2-retters middag, som vi nød godt af, mens der blev netværket en masse deltagerne imellem. Herefter blev vi budt på kaffe og kage nedenunder i caféen, inden generalforsamlingen startede omkring kl. 19:00.

Selve generalforsamlingen indledte med, at formand Christian Brix-Hansen bød velkommen til generalforsamlingen, præsenterede dagsordenen og bød alle de nye medlemmer velkommen i foreningen, hvorefter han præsenterede bestyrelsens beretning.

I år bestod bestyrelsens beretning af følgende emner:

 • Medlemsaktiviteter og øvrige tiltag det forgangne år
  • Nytårskuren 2018
  • Generalforsamlingen
  • Kapitalkonference
  • Fire 16-19 møder
  • PostNord Danmark Rundt
  • Erhvervsprisen
  • Høringssvar til erhvervsrelaterede sager
 • Erhvervshighlights – herunder
  • Erhvervspriser
  • Gazelle-priser
  • Michelin-stjerne
  • Afkørsel 41
 • Erhvervsmuligheder
  • Vordingborg Havn
  • Ny Storstrømsbro
  • Kriegers Flak
  • Elektrificering af jernbanen Ringsted-Rødby
  • Femern Bælt forbindelsen
  • Ny uddannelse til Vordingborg + ZBC og Vordingborg Gymnasium i top
  • Afkørsel 41 (etape 2)
 • Aktiviteter i 2019 – herunder de aktiviteter der er at se frem til i resten af 2019 indtil videre.
  • Tre 16-19 møder
  • Erhvervsprisen i november

Efter bestyrelsens beretning var der forelæggelse af regnskab til godkendelse, som blev godkendt uden bemærkninger.

Det blev besluttet, at de gældende kontingentsatser fortsætter uændret i 2019.

Under valg til bestyrelse vælges der i ulige år 4 bestyrelsesmedlemmer. I år var dog noget anderledes, da både formanden Christian Brix-Hansen og næstformanden Lonnie Kromann Nielsen – som begge har siddet i bestyrelsen i mange år – desværre havde valgt at træde ud af bestyrelsen. Derudover trådte bestyrelsesmedlem Michael Møller Jensen også ud. Det betød, at der i år skulle findes 3 nye bestyrelsesmedlemmer.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev indstillet og valgt til bestyrelse:

 • Peter Rasmussen, Corning Optical Communications ApS (genvalg)
 • Willi Becke, Malermester Willi Becke (genvalg)
 • Rasmus Møller, Filtenborg EL A/S (nyvalg, var suppleant)
 • Dorte Gro, Dorte Gro ApS (nyvalg)
 • Jakob Helles, Jakob Helles (nyvalg)

Derudover skulle der vælges 2 suppleanter. Følgende kandidater blev indstillet og valgt som suppleanter:

 • Anders W. Madsen, Mester Madsen A/S (genvalg)
 • Dorte Christensen, Byggefirmaet PKC A/S (nyvalg)

Under punktet eventuelt var der i år flere, som ønskede at få ordet. Formanden indledte med at opsummere den store og positive udvikling, der har været i Erhvervsforeningen og i vores kommune de seneste 10 år, hvor han har siddet i bestyrelsen. Formanden kom bl.a. ind på, hvordan økonomien i foreningen er vokset, hvilket også har været med til, at foreningen har gået fra at afholde meget få arrangementer til at afholde en masse arrangementer årligt. Derudover kom han også ind på, hvordan dialogen med Vordingborg Kommune har udviklet sig fra, at der næsten ikke var nogen dialog til en god løbende dialog. Derudover var man også gået fra ikke at have et erhvervsserviceselskab i kommunen til etablering af et velfungerende selskab i Vordingborg Erhverv A/S. Ydermere har der på de 10 år også været en udvikling i de kommunale investeringer i erhverv, hvor man er gået fra meget begrænsede kommunale investeringer i erhverv til store investeringer, bla. i Afkørsel 41, Vordingborg Erhvervshavn, Kriegers Flak servicehavn, Vordingborg Erhverv, osv. Helt generelt er erhvervslivet i kommunen blevet styrket væsentligt.

Afslutningsvis takkede formanden af og fortalte, at det har været en ære og et privilegium at stå i spidsen for foreningen i den opbygningsfase, som vi har været i de sidste mange år, og takkede bestyrelseskollegaer, sekretariatet, medlemmerne og foreningens samarbejdspartnere for det gode samarbejde gennem alle årene. Formanden sluttede af med at nævne følgende til den nye bestyrelse: “Keep up the good work!”. “Der kan stadigvæk gøres rigtig meget, og jeg vil opfordre jer alle sammen til at fortsætte med at tænke nyt og udvikle på tingene. Husk blot at passe på foreningen og alt det, som vi møjsommeligt har fået bygget op sammen.”

Den næste der bød sig på under eventuelt var Susan Thydal, formand for Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv. Susan takkede Christian Brix-Hansen for en gode opsummering af de sidste mange år og for det gode indblik i det store arbejde, som både Erhvervsforeningen og Vordingborg Erhverv har gjort og fortsat gør. Dette understøttede Susan og nævnte, at hun skulle hilse mange gange fra borgmester Mikael Smed, som var meget ked af ikke at kunne deltage i generalforsamlingen i år, eftersom han var i Bruxelles i embeds medfør.

Derudover var der også et par konkrete spørgsmål af interesse til beretningen fra et af medlemmerne, Peter A. Thøgersen fra Lollands Bank.

Sidst men ikke mindst bød bestyrelsesmedlem Willi Becke sig på banen, der på bestyrelsens vegne, ønskede at takke formanden og næstformanden for det gode samarbejde og deres store indsats i foreningen de sidste mange år. Bestyrelsen overrakte en gave til dem begge.

 
Læs også:

Et spændende 16-19 møde hos Rosenfeldt Gods Årets tredje 16-19 møde blev afholdt tirsdag den 24. september, hvor vi var på besøg hos Rosenfeldt Gods. Det var et spændende besøg, der både ...
Vordingborg Kommune rykker 15 pladser frem i DIs E... Vordingborg Kommune har udsendt følgende pressemeddelelse: PRESSEMEDDELELSE Den 9. september 2019 Pæn fremgang for erhvervsklimaet i Vordingbor...
HVEM SKAL HAVE ERHVERVSPRISERNE 2019? Det er med stor glæde, at vi for niende år i træk uddeler årets erhvervspriser. Den 14. november 2019 løber årets Erhvervspris-arrangement af stablen...
Høringssvar til strategiplanen for Danmarks bedste... Fredag den 5. juli indsendte Vordingborg Erhvervsforening et høringssvar til Vordingborg Kommunes forslag til en strategiplan for Danmarks bedste hånd...
Forslag/kommentarer til beskæftigelsesplanen 2020 Fredag den 14. juni indsendte Erhvervsforeningen forslag/kommentarer til Vordingborg Kommunes beskæftigelsesplan 2020. Med udgangspunkt i beskæftigels...
Spændende 16-19 møde hos Preben Andersen Tirsdag den 14. maj 2019 besøgte Erhvervsforeningen sidste års erhvervsprisvinder Preben Andersen Vognmands- og Renovationsforretning ApS. Denn...
Nyt formandskab i Vordingborg Erhvervsforening Pressemeddelelse Fredag den 10. maj 2019 / opdateret tirsdag den 14. maj Nyt formandskab i Vordingborg Erhvervsforening Efter Vordingborg Erhverv...
Fuldt hus til årets første 16-19 møde Torsdag den 21. marts 2019 afholdt Vordingborg Erhvervsforening årets første 16-19 møde hos sidste års vinder af prisen som Årets Mikrovirksomhed ...
Nytårskuren 2019 i erhvervslivets og eventyrets te... Torsdag den 17. januar 2019 afholdt Erhvervsforeningen den årlige nytårskur på STARS. Her blev vi budt velkommen af formand Christian Brix-Hans...
Erhvervsprisen 2018 gik til Preben Andersen Vognma... Torsdag den 15. november afholdt Erhvervsforeningen - i samarbejde med Lollands Bank, Møns Bank, Vordingborg Erhverv og Vordingborg Kommune - årets er...