Torsdag den 4. april 2019 kl. 19:00 afholdt Vordingborg Erhvervsforening ordinær generalforsamling i de hyggelige rammer på Residens Møen.

Vi var godt 45 deltagere, der blev budt velkommen på Residens Møen i Stege til spisning inden selve generalforsamlingen. Vi fik en lækker 2-retters middag, som vi nød godt af, mens der blev netværket en masse deltagerne imellem. Herefter blev vi budt på kaffe og kage nedenunder i caféen, inden generalforsamlingen startede omkring kl. 19:00.

Selve generalforsamlingen indledte med, at formand Christian Brix-Hansen bød velkommen til generalforsamlingen, præsenterede dagsordenen og bød alle de nye medlemmer velkommen i foreningen, hvorefter han præsenterede bestyrelsens beretning.

I år bestod bestyrelsens beretning af følgende emner:

 • Medlemsaktiviteter og øvrige tiltag det forgangne år
  • Nytårskuren 2018
  • Generalforsamlingen
  • Kapitalkonference
  • Fire 16-19 møder
  • PostNord Danmark Rundt
  • Erhvervsprisen
  • Høringssvar til erhvervsrelaterede sager
 • Erhvervshighlights – herunder
  • Erhvervspriser
  • Gazelle-priser
  • Michelin-stjerne
  • Afkørsel 41
 • Erhvervsmuligheder
  • Vordingborg Havn
  • Ny Storstrømsbro
  • Kriegers Flak
  • Elektrificering af jernbanen Ringsted-Rødby
  • Femern Bælt forbindelsen
  • Ny uddannelse til Vordingborg + ZBC og Vordingborg Gymnasium i top
  • Afkørsel 41 (etape 2)
 • Aktiviteter i 2019 – herunder de aktiviteter der er at se frem til i resten af 2019 indtil videre.
  • Tre 16-19 møder
  • Erhvervsprisen i november

Efter bestyrelsens beretning var der forelæggelse af regnskab til godkendelse, som blev godkendt uden bemærkninger.

Det blev besluttet, at de gældende kontingentsatser fortsætter uændret i 2019.

Under valg til bestyrelse vælges der i ulige år 4 bestyrelsesmedlemmer. I år var dog noget anderledes, da både formanden Christian Brix-Hansen og næstformanden Lonnie Kromann Nielsen – som begge har siddet i bestyrelsen i mange år – desværre havde valgt at træde ud af bestyrelsen. Derudover trådte bestyrelsesmedlem Michael Møller Jensen også ud. Det betød, at der i år skulle findes 3 nye bestyrelsesmedlemmer.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev indstillet og valgt til bestyrelse:

 • Peter Rasmussen, Corning Optical Communications ApS (genvalg)
 • Willi Becke, Malermester Willi Becke (genvalg)
 • Rasmus Møller, Filtenborg EL A/S (nyvalg, var suppleant)
 • Dorte Gro, Dorte Gro ApS (nyvalg)
 • Jakob Helles, Jakob Helles (nyvalg)

Derudover skulle der vælges 2 suppleanter. Følgende kandidater blev indstillet og valgt som suppleanter:

 • Anders W. Madsen, Mester Madsen A/S (genvalg)
 • Dorte Christensen, Byggefirmaet PKC A/S (nyvalg)

Under punktet eventuelt var der i år flere, som ønskede at få ordet. Formanden indledte med at opsummere den store og positive udvikling, der har været i Erhvervsforeningen og i vores kommune de seneste 10 år, hvor han har siddet i bestyrelsen. Formanden kom bl.a. ind på, hvordan økonomien i foreningen er vokset, hvilket også har været med til, at foreningen har gået fra at afholde meget få arrangementer til at afholde en masse arrangementer årligt. Derudover kom han også ind på, hvordan dialogen med Vordingborg Kommune har udviklet sig fra, at der næsten ikke var nogen dialog til en god løbende dialog. Derudover var man også gået fra ikke at have et erhvervsserviceselskab i kommunen til etablering af et velfungerende selskab i Vordingborg Erhverv A/S. Ydermere har der på de 10 år også været en udvikling i de kommunale investeringer i erhverv, hvor man er gået fra meget begrænsede kommunale investeringer i erhverv til store investeringer, bla. i Afkørsel 41, Vordingborg Erhvervshavn, Kriegers Flak servicehavn, Vordingborg Erhverv, osv. Helt generelt er erhvervslivet i kommunen blevet styrket væsentligt.

Afslutningsvis takkede formanden af og fortalte, at det har været en ære og et privilegium at stå i spidsen for foreningen i den opbygningsfase, som vi har været i de sidste mange år, og takkede bestyrelseskollegaer, sekretariatet, medlemmerne og foreningens samarbejdspartnere for det gode samarbejde gennem alle årene. Formanden sluttede af med at nævne følgende til den nye bestyrelse: “Keep up the good work!”. “Der kan stadigvæk gøres rigtig meget, og jeg vil opfordre jer alle sammen til at fortsætte med at tænke nyt og udvikle på tingene. Husk blot at passe på foreningen og alt det, som vi møjsommeligt har fået bygget op sammen.”

Den næste der bød sig på under eventuelt var Susan Thydal, formand for Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv. Susan takkede Christian Brix-Hansen for en gode opsummering af de sidste mange år og for det gode indblik i det store arbejde, som både Erhvervsforeningen og Vordingborg Erhverv har gjort og fortsat gør. Dette understøttede Susan og nævnte, at hun skulle hilse mange gange fra borgmester Mikael Smed, som var meget ked af ikke at kunne deltage i generalforsamlingen i år, eftersom han var i Bruxelles i embeds medfør.

Derudover var der også et par konkrete spørgsmål af interesse til beretningen fra et af medlemmerne, Peter A. Thøgersen fra Lollands Bank.

Sidst men ikke mindst bød bestyrelsesmedlem Willi Becke sig på banen, der på bestyrelsens vegne, ønskede at takke formanden og næstformanden for det gode samarbejde og deres store indsats i foreningen de sidste mange år. Bestyrelsen overrakte en gave til dem begge.

 
Læs også:

Langsigtet strategi skal forbedre kommunens erhver... Pressemeddelelse, den 16. marts 2021 Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhvervsforening går i fælles kamp for at udvikle en langsigtet masterplan ...
Erhvervsprisen 2020 Uddeling af priser kan gøres på mange måder. Nogle er mere festlige end andre, og andre er mere personlige end fest. Grundet Covid-19 var festligheden...
16-19 møde hos Salsbjerggård Onsdag den 30. september, en flot efterårsdag, afholdt Vordingborg Erhvervsforening 16-19 møde på Salsbjerggård hos Søren Madsen, som driver et stort ...
HVEM SKAL HAVE ERHVERVSPRISEN 2020? Det er med stor glæde, at vi for tiende år i træk uddeler årets erhvervspriser! Den 19. november 2020 løber årets Erhvervspris-arrangement af stabl...
En nytårskur i iværksætteriets tegn! Torsdag den 9. januar holdt Vordingborg Erhvervsforening nytårskur. Vi blev budt velkommen i de smukke omgivelser på Johanneberg af formand Wil...
Nytårsudtalelse fra formand Willi Becke Det er i år min første nytårsudtalelse som formand for Vordingborg Erhvervsforening. Med et tilbageblik på 2019, har det været et godt år. Lokal...
Erhvervsprisen 2019 gik til Brix Design A/S Torsdag den 14. november 2019 løb det årlige Erhvervspris-arrangement af stablen på Hotel Frederiksminde. I et samarbejde med Lollands Bank, Møns Ba...
De nominerede til årets erhvervspriser er fundet! Pressemeddelelse 25. oktober 2019 DE NOMINEREDE TIL ÅRETS ERHVERVSPRISER ER FUNDET! Fredag d. 27. september udløb fristen for at indstille virks...
Et spændende 16-19 møde i idrættens tegn Onsdag den 30. oktober afholdt Erhvervsforeningen årets sidste 16-19 møde, hvor vi besøgte DGI Huset Vordingborg. Denne eftermiddag blev vi budt ve...
Et spændende 16-19 møde hos Rosenfeldt Gods Årets tredje 16-19 møde blev afholdt tirsdag den 24. september, hvor vi var på besøg hos Rosenfeldt Gods. Det var et spændende besøg, der både ...

Events
Ingen at vise