Torsdag den 12. april afholdt Vordingborg Erhvervsforening ordinær generalforsamling. Igen i år kunne vi glæde os over et pænt deltagerantal med ca. 65 deltagere!

Foreningen gentog succesen og bød velkommen på Restaurant Babette – for tredje år i træk. Vi nød en lækker 3-retters middag med dertilhørende drikkevarer, mens der som altid blev netværket en masse deltagerne imellem.

Inden selve spisningen benyttede formanden Christian Brix-Hansen anledningen til at lykønske Restaurant Babette med de mange fornemme priser, som de har vundet det seneste års tid. Som formanden hertil tilføjede: “Vi er utrolig glade for, at vi har en så fremragende restaurant netop i vores område!”

Formanden lykønskede følgende fra Restaurant Babette:

 •  Brian, Vivi og Henrik, for udnævnelsen til Årets Restaurant i den danske           spiseguide 2017.
 • Jesper Dams Hansen for titlen som Årets Kok 2018 på Foodexpo i Herning den 18. marts 2018.
 • Sebastian Holberg Svendsgaard med titlen som Årets Kokkeelev 2018.
 • Patrick Godborg med titlen som Årets Souschef 2017.
 • Sonni Jakobsen med guld ved sin svendeprøve og sølv ved DM i Skills som tjener.

Efter en altid fremragende middag på Babette, gik vi samlet over på ZBC, hvor selve generalforsamlingen fandt sted.

Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen, præsenterede dagsorden og bød en masse nye medlemmer velkommen i foreningen. Formanden orienterede også om foreningens bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, hvorefter han præsenterede bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning bestod i år af følgende emner:

 • Medlemsaktiviteter og øvrige tiltag i det forgangne år

Her orienterede formanden om de mange arrangementer, som blev afholdt i 2017. Herunder nytårskuren, generalforsamlingen, VIP arrangementet hos Vikingernes Metropol, de fire 16-19 møder og afslutningsvis Erhvervsprisen 2017.

Herudover har Erhvervsforeningen også fungeret som en aktiv høringspartner i flere erhvervsrelaterede sager. – Bl.a. til Kommunens Strategiplan for erhverv 2018 – 2020, Den nye lokalplan for erhvervsområdet ved Afkørsel 41 og Kommunens Strategiplan for bosætning 2018 – 2022.
(Læs mere om strategiplanerne og lokalplanen samt de dertilhørende høringssvar her.)

 • DI Lokalt Erhvervsklima og erhvervshighlights 

Formanden fremhævede under dette punkt den bemærkelsesværdige fremgang, som Vordingborg har opnået i DI Lokalt Erhvervsklima, hvor Vordingborg er gået fra en placering på 96 til nr. 66 på blot 3  år. Formanden lagde dog også vægt på, at målet er at komme op i den øverste tredjedel, og at vi er klar til at fortsætte den positive udvikling op ad DIs rangliste!

I forbindelse med fremhævelse af den bemærkelsesværdige fremgang var det værd at nævnte mange af vores lokale virksomheder, som har succes – og her var listen lang!

 • Erhvervsmuligheder 

Formanden fortalte, at der i vores område byder på flere store muligheder som er vigtige, at vi griber. Det drejer sig om muligheder som:
– Den historiske havneudvidelse i Vordingborg
– Elektrificering af jernbanen til Rødby
– Kriegers Flak med servicehavnen på Møn
– Ny Storstrømsbro
– Femern Bælt forbindelsen

 • Planer for fremtiden

Under planer for fremtiden orienterede formanden om de kommende arrangementer og møder, som vi kan se frem til i 2018. (Se hvilke arrangementer vi har i 2018 her.)

Efter bestyrelsens beretning var der forelæggelse af regnskab til godkendelse, som blev godkendt uden bemærkninger.

Det blev besluttet, at de gældende kontingentsatser fortsætter uændret i 2018.

Under valg til bestyrelse vælges i lige år 5 medlemmer til bestyrelsen. Hvert år vælges 2 suppleanter.

Valg til bestyrelsen
Følgende indstilles til bestyrelsen:

 •  Direktør Christian Brix-Hansen, Brix Design A/S (genvalg)
 • Udviklingschef Steen Sørensen, ZBC (genvalg)
 • Partner Henrik Plenge Jensen, LE 34 A/S (genvalg)
 • Direktør Ole Stage, Ole Stage A/S (genvalg)
 • Regnskabschef Vicki Endsgaard, Dansk Rotations Plastic ApS (nyvalg)

Valg af suppleanter
Følgende indstilles som suppleanter:

 • Direktør Rasmus Møller, Filtenborg EL A/S (genvalg)
 • Direktør Anders W. Madsen, Mester Madsen A/S (nyvalg)

Alle 7 kandidater blev valgt uden modkandidater.

Indlæg:
Efter selve generalforsamlingen afholdt direktøren for foreningens nære samarbejdspartner Vordingborg Erhverv A/S, Susanne Kruse Sørensen, et indlæg om, hvad der er sket af spændende ting i selskabet det seneste års tid.

Vordingborg Erhverv har fortsat gang i mange projekter, og emnerne i præsentationen centrerede sig bl.a. om iværksætteri, bygge- og anlægsområdet, tiltrækning af nye virksomheder samt projekter som understøtter erhvervsudviklingen – herunder Afkørsel 41. Der er fortsat meget stor interesse for Afkørsel 41, og etape 1 kan snart meldes udsolgt!
Susanne orienterede også om virksomhedens projekter om internationalisering, hvilket ses i selskabets deltagelse i to store EU-projekter: DUAL Ports og Lean Landing.

Der kan læses mere omkring de forskellige initiativer og projekter her: www.vordingborgerhverv.dk 

Afslutningsvis rundede formanden Christian Brix-Hansen aftenen af og takkede for generalforsamlingen.

 

Events
Ingen at vise