Vordingborg Erhvervsforening afholdt torsdag den 6. april 2017 ordinær generalforsamling.

Foreningen gentog succesen og bød velkommen på Restaurant Babette – denne gang med hele 3 lækre retter og dertilhørende drikkevarer. Her fik deltagerne mulighed for at netværke, inden selve generalforsamlingen fandt sted ovre i ZBC’s auditorium.

Under selve generalforsamlingen var der naturligvis fokus på foreningens arrangementer det forgangne år samt de planlagte arrangementer i 2017. Vi kan blandt andet se frem til Hedeby Vikingeudstilling på Borgcentret i april, 16-19 møder hos Bryghuset Møn, Vordingborg Havn, Insatech i Bårse og hos Vordingborgskolen, hvor der vil være en borgmesterduel, samt Erhvervsprisen i november.

Herudover var der endnu engang fokus på DI’s Erhvervsklimaundersøgelse, hvor formanden Christian Brix-Hansen understregede det store fremskridt, som vi oplevede sidste år med et spring 24 pladser op fra nummer 96 til 72 på ét år! Formanden pointerede dog, at der stadig er lang vej igen, da målet er at komme op blandt den øverste tredjedel.

Herudover blev der informeret om, at foreningen fortsat skal være høringspartner i erhvervsrelaterede sager, og at bestyrelsen vil koordinere indlevering af høringssvar. Senest har foreningen indsendt et høringssvar vedr. den eventuelle motorvej mellem Rønnede og Næstved. Læs høringssvaret via linket her.

Selve generalforsamlingen blev afholdt som en ordinær generalforsamling. Formanden informerede om, at Jan Kanne havde valgt at træde ud af bestyrelsen, og at Hjalmar Hansen havde valgt ikke at genopstille som suppleant.

4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter var i år på valg – heraf var der to nye kandidater på valg til bestyrelsen.
Følgende var på valg til bestyrelsen:
  • Advokat Lonnie Kromann Nielsen, Advokatfirmaet Kromann Nielsen (genvalg)
  • Direktør, Willi Becke, Malermester Willi Becke ApS (genvalg)
  • Adm. direktør Michael Møller Jensen, Bisca A/S (nyvalg)
  • Adm. direktør Peter Rasmussen, Corning Optical Communications ApS (nyvalg)
Følgende var på valg som suppleanter:
  • Direktør Rasmus Møller, Filtenborg EL A/S (nyvalg)
  • Medejer og regnskabschef, Vicki Endsgaard, Dansk Rotations Plastic ApS (genvalg)

Alle 6 kandidater blev valgt uden modkandidater. 

Efter selve generalforsamling afholdt formanden Christian Brix-Hansen en tale for den nyligt fratrådte borgmester Knud Larsen, hvorefter han – på foreningens vegne, overrakte gaver til Kden tidligere borgmester i form af en Weber grillwok og en gavekurv af lokale specialiteter.

Herefter var der to indlæg på dagsorden:

Den første indlægsholder var den nye borgmester Michael Seiding Larsen. Hans indlæg omhandlede erhvervspolitikken i Vordingborg Kommune. Michael nævnte blandt andet i sin tale, at vi i kommunen har mange solide mikrovirksomheder, og at der fortsat etableres mange virksomheder. Michael kom ind på de tiltag, som han blandt andet vil stå i spidsen for. De omfattede herunder Erhvervs- og turismeudviklingen, som begge er områder, der skaber vækst og beskæftigelse.
Aftenens sidste indlægsholder var direktøren for foreningens nære samarbejdspartner Vordingborg Erhverv A/S, Susanne Kruse Sørensen. Susanne fortalte omkring, hvad der er sket i selskabet siden sidst. Vordingborg Erhverv har gang i mange projekter, og emnerne i dette indlæg drejede sig blandt andet om iværksætteri, bygge- og anlægsområdet, og projekter der understøtter erhvervsudviklingen – som Afkørsel 41, hvor der er stor aktivittet, samt to store EU-projekter: DUAL Ports og Soft Lean Landing.
Der kan læses mere omkring de forskellige initiativer og projekter her: www.vordingborgerhverv.dk 
Afslutningsvis rundede formanden Christian Brix-Hansen aftenen af og takkede for generalforsamlingen.

Events
Ingen at vise