Fredag den 14. juni indsendte Erhvervsforeningen forslag/kommentarer til Vordingborg Kommunes beskæftigelsesplan 2020. Med udgangspunkt i beskæftigelsesplanen 2019, har foreningens bestyrelse været med til at give sine input og synspunkter til kende til næste års beskæftigelsesplan.

Nedenfor kan du læse beskæftigelsesplanen 2019 samt de dertilhørende forslag/kommentarer:

Beskæftigelsesplan 2019

 

Læs Vordingborg Erhvervsforenings forslag/kommentarer her:

14. juni 2019

Forslag/kommentarer fra Vordingborg Erhvervsforening
Med udgangspunkt i beskæftigelsesplanen 2019, sender vi hermed nedenstående kommentarer, som også blev indsendt den 15. november 2018 (med opdaterede sidetal). Vi håber, at Vordingborg Kommune vil sigte efter at indarbejde nedenstående kommentarer i den nye beskæftigelsesplan 2020.

Derudover håber vi også på, at målsætningen om at blive Danmarks bedste håndværkerkommune kommer til at fremgå tydeligt som en del af beskæftigelsesplanen 2020. 

Overordnede kommentarer: 

  • Beskæftigelsesplanen bærer præg af at være mere en redegørelse for den nuværende indsats end en synliggørelse af, hvad der konkret er behov for af fremadrettede indsatser, for at nå de konkrete mål. Siderne 1-25 er udelukkende redegørelse for jobcenterets nuværende indsats. For så vidt angår jobcenterets nuværende indsats, mangler der en vurdering af, hvilke indsatser der virker og lige så vigtigt, hvilke indsatser der ikke virker.
  • Når det handler om, hvilken indsats der skal til for at indfri de opstillede målsætninger, mangler der konkretisering.

Specifikke kommentarer:

  • På s. 8 er det nævnt, at Vordingborg Kommune skal være Danmarks bedste håndværkerkommune. Der mangler en definition på, hvad det vil sige at være Danmarks bedste håndværkerkommune. Her mener vi, at det er vigtigt at definere bl.a. måltal for f.eks. elever i byggeriet, antal virksomhedspraktikpladser, løntilskudsjob m.v. Ydermere er det vigtigt at inddrage håndværkerbranchen – de ved, hvad der skal til. 
  • I afsnit 4.6 s. 15 er der beskrevet de muligheder, der opstår som følge af anlæg af ny Storstrømsbro. Her mangler der en nærmere konkretisering af, hvordan vi opnår varig vækst og beskæftigelse, som følge af anlæg af ny Storstrømsbro? Og hvordan skabes der innovation i broprojektet, som efterfølgende kan anvendes af virksomheder og arbejdskraft?  

Det er ikke nævnt i beskæftigelsesplanen, at jobcenteret i Vordingborg har fået tilført 7 mio. kr. fra staten. Hvordan tænkes de penge anvendt? Det er vigtigt, at det beskrives så vi ved, hvilken indsats vi får for pengene.

  • I afsnit 7 s. 26 foreslås det at ansætte en konsulent i jobcenteret med fokus på samarbejdet med virksomhederne om de enkelte borgere. Det er en af de vigtigste opgaver, som vi mener bør prioriteres.
  • I Bilag 1 ”Politik for Erhverv og Arbejdsmarked” opstilles vision, politiske målsætninger og effekter. Men der mangler det afgørende konkrete bud på, hvad der skal til for at realisere visioner og politiske målsætninger. F.eks. hvad er de optimale rammer for at drive virksomhed i Vordingborg Kommune? Hvad skal der konkret til for at skabe vækst i turismen? Hvad skal der konkret til for at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse, m.v.?
  • I Bilag 1 under vision står der, at ”Vordingborg Kommune skal være kendt for at være en af de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark”. Da Vordingborg Kommune er placeret i bunden af DI’s erhvervsklimaundersøgelse i 2018, kan visionen synes svær at realisere. Det vil derfor kræve en detaljeret strategiplan og løbende opfølgninger for at nå visionen.
  • Det samme er gældende i bilag 1, hvor der står, at Vordingborg Kommune skal have en god grundskole. Jf. undersøgelsen fra 2017 fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, er vores folkeskoler rangeret meget lavt. Det vil derfor kræve nogle flere målbare handlingsplaner og indsatser for at opnå en god grundskole.
  • I forbindelse med tiltrækning af erhvervsuddannelser til kommunen i bilag 1, mangler der konkretisering. – Hvilke tre erhvervsuddannelser ønskes der at blive tiltrukket til Vordingborg? Og hvilke konkrete tiltag vil man fokusere på, for at tiltrække de nye erhvervsuddannelser?
  • Hvordan vil kommunen sikre, at eksempelvis folkeskolens medarbejdere kender beskæftigelsesplanen og planen i de nævnte politikker? Skal der laves planer for, hvordan disse inddrages i undervisningen? Læs også:

Vordingborg Kommune rykker 15 pladser frem i DIs E... Vordingborg Kommune har udsendt følgende pressemeddelelse: PRESSEMEDDELELSE Den 9. september 2019 Pæn fremgang for erhvervsklimaet i Vordingbor...
HVEM SKAL HAVE ERHVERVSPRISERNE 2019? Det er med stor glæde, at vi for niende år i træk uddeler årets erhvervspriser. Den 14. november 2019 løber årets Erhvervspris-arrangement af stablen...
Høringssvar til strategiplanen for Danmarks bedste... Fredag den 5. juli indsendte Vordingborg Erhvervsforening et høringssvar til Vordingborg Kommunes forslag til en strategiplan for Danmarks bedste hånd...
Spændende 16-19 møde hos Preben Andersen Tirsdag den 14. maj 2019 besøgte Erhvervsforeningen sidste års erhvervsprisvinder Preben Andersen Vognmands- og Renovationsforretning ApS. Denn...
Nyt formandskab i Vordingborg Erhvervsforening Pressemeddelelse Fredag den 10. maj 2019 / opdateret tirsdag den 14. maj Nyt formandskab i Vordingborg Erhvervsforening Efter Vordingborg Erhverv...
Generalforsamlingen 2019 Torsdag den 4. april 2019 kl. 19:00 afholdt Vordingborg Erhvervsforening ordinær generalforsamling i de hyggelige rammer på Residens Møen. Vi var g...
Fuldt hus til årets første 16-19 møde Torsdag den 21. marts 2019 afholdt Vordingborg Erhvervsforening årets første 16-19 møde hos sidste års vinder af prisen som Årets Mikrovirksomhed ...
Nytårskuren 2019 i erhvervslivets og eventyrets te... Torsdag den 17. januar 2019 afholdt Erhvervsforeningen den årlige nytårskur på STARS. Her blev vi budt velkommen af formand Christian Brix-Hans...
Erhvervsprisen 2018 gik til Preben Andersen Vognma... Torsdag den 15. november afholdt Erhvervsforeningen - i samarbejde med Lollands Bank, Møns Bank, Vordingborg Erhverv og Vordingborg Kommune - årets er...
Høringssvar til Vordingborg Kommunes beskæftigelse... Vordingborg Erhvervsforening har indgivet høringssvar til Vordingborg Kommunes forslag til en beskæftigelsesplan for 2019. Læs Beskæftigelsesplanen...