Vordingborg Erhvervsforening efterlyser flere velegnede erhvervsarealer samt flere og større områder udlagt til vedvarende energiproduktion i Vordingborg kommune. Der rejses samtidigt en bekymring for at planlægningen går for langsomt i forhold til at udnytte det vækstpotentiale, som Femern forbindelsen og den grønne omstilling giver.

Det fremgår af det høringssvar, som Vordingborg Erhvervsforening har udarbejdet til kommuneplanforslaget.

Læs høringssvaret 

Foreningen rejser i høringssvaret til det nye kommuneplanforslag en klar bekymring for at planlægningen går for langsomt i forhold til hvor hurtigt udviklingen løber, i relation til erhvervsmuligheder ifm. Femern Bælt Forbindelsen og den grønne omstilling fra fossil til vedvarende energi.

Det er især mængden af erhvervsarealer, som Vordingborg Erhvervsforening forholder sig kritisk overfor i høringssvaret. Foreningen har lavet en grundig gennemgang af de erhvervsarealer, der ifølge Vordingborg Kommune er til rådighed.

Business Park Vordingborg

”Vi opfordrer kommunen til at revidere den såkaldte restrummelighed til erhvervsformål, således ikke attraktive arealer udgår, og der opnås et retvisende billede af arealer, der kan sælges til erhvervsformål,” skriver Vordingborg Erhvervsforening i høringssvaret.

Gennemgangen viser at ud af en restrummelighed på 112,3 ha, er 39,5 ha (35%) solgt, men ikke bebygget. Det udgør dermed en stor barriere for kommunens muligheder for yderligere udlæg til erhvervsformål. Yderligere 17 ha jord er også efter Erhvervsforeningens opfattelse uegnet som erhvervsareal, og bør droppes.

Det giver efter Erhvervsforeningens opfattelse god mulighed for at igangsætte planlægning hurtigst muligt for nye og velbeliggende erhvervsarealer.

Derfor anbefaler erhvervsforeningen i høringssvaret at et udviklingsområde på 22 ha nord for det eksisterende erhvervsområde ved afkørsel 41 sættes i gang hurtigst muligt og at et udviklingsområde på 40 ha nordøst for afkørsel 39 sættes i gang hurtigst muligt til erhvervsformål.

Aktuelt kan kommunen ikke tilbyde arealer, der egner sig til store logistikvirksomheder, og der er flere større logistikvirksomheder, der leder efter egnede områder i størrelsen +30.000 m2 langs motorvejen.

Mere offensive på arealer til VE produktion

Vordingborg Erhvervsforening retter i høringssvaret også kritik af den grønne ambition i udkastet til kommuneplanen. Udkastet lægger op til at udlæg af arealer til vedvarende energiproduktion sættes på standby på grund af manglende net tilslutningsmuligheder for VE projekterne.

Her opfordrer Vordingborg Erhvervsforening kommunen til at være mere offensive, og udpege yderligere arealer til produktion af vedvarende energi nu, da det sender en stor og vigtig signalværdi til VE-udviklere.

”Udpegning af yderligere arealer til produktion af vedvarende energi skal ske nu, uagtet at tilslutning til elnettet først er mulig fra 2026. Jo hurtigere EnergiNet og Cerius er vidende om kommende VE produktion, jo hurtigere står de klar til distribution,” lyder det i høringssvaret.

Erhvervsforeningen lægger også vægt på at den kommende planlægning skal tage udgangspunkt i muligheden for at lave hybridanlæg (energiparker), hvor sol og vind placeres på samme areal. Det giver den bedste kapacitetsudnyttelse af såvel arealer som elnet.

Rettidig omhu i udpegninger af yderligere arealer til produktion af VE i kombination med muligheden for hybridanlæg og sektorkobling vil være meget væsentlige bidrag til at indfri Vordingborg Kommunes ambition om at være Østdanmarks kraftcenter for grøn energi, understreger Vordingborg Erhvervsforening i høringssvaret.

Events
Ingen at vise