Vordingborg Kommune, Dansk Industri Sydsjælland og Vordingborg Erhvervsforening har udsendt en fælles erhvervsfolder til kommunens virksomheder. Formålet er at styrke dialogen mellem kommunen og de lokale virksomheder og synliggøre de indsatser, som kommunen har gennemført på erhvervsområdet i 2014.

Folderen er et led i at Vordingborg Kommune sammen med Dansk Industri Sydsjælland og Vordingborg Erhvervsforening er i gang med en fælles indsats for at styrke kommunen som erhvervskommune.

I folderen beskrives en række aktuelle eksempler på, hvordan kommunen og erhvervslivet har udviklet deres samarbejde fra de traditionelle “ansøger” og ”myndighedsroller” til at bruge hinanden som aktive sparringsparterne.

Eksemplerne er hentet fra Vordingborg Køkkenet, Bisca, DLG, Residens Møen, Amstrup og Baggensen Entreprise og Baarse Finer – Inventar, som alle har bidraget med deres oplevelse af samarbejdet med Vordingborg Kommune.

I erhvervsfolderen beskrives også de indsatser, som kommunen har gennemført i 2014 for at forbedre erhvervsklimaet. Det er blandt andet:

· Nedsættelse af spildevandsafgiften fra 42 til 33,11 kroner pr. m3.
· En gennemsnitlig nedsættelse af sagsbehandlingstiderne på byggeansøgninger fra 70 dage i 2010 til 30 dage i 2015.
· Etablering af ”Én Indgang” til kommunen for virksomhederne.
· Nyt fælles erhvervsselskab ”Vordingborg Erhverv” som skal øge fokus på erhvervsservicen.

Det fælles fremstød blev aftalt på et møde den 26. januar 2015 mellem borgmester Knud Larsen, formand for Erhvervsudvalget Asger Diness Andersen, formand for Vordingborg Erhvervsforening Christian Brix-Hansen, medlemmer af DI-Sydsjællands bestyrelse og direktøren for Vordingborg Erhverv. Baggrunden for mødet var, at Vordingborg Kommune de seneste år er blevet placeret nederst i DI’s årlige erhvervsklimaundersøgelser.

Borgmester Knud Larsen glæder sig over det fælles initiativ med DI Sydsjælland og Vordingborg Erhvervsforening:

”Vi har et meget stærkt ønske om et tæt samarbejde med erhvervslivet, herunder DI Sydsjælland og Vordingborg Erhvervsforening, så vi sammen kan skabe en positiv udvikling og forbedre vores omdømme som erhvervskommune. Dette initiativ er et skridt på vejen og en god mulighed for at synliggøre de resultater, som vi har opnået det seneste år. Så jeg håber, at folderen vil blive godt modtaget ude i virksomhederne” siger Knud Larsen.

Erhvervsfolderen er udsendt til 3790 lokale virksomheder.

LÆS FOLDEREN

Events
Ingen at vise