Onsdag den 14. juni 2017 inviterede Erhvervsforeningen sine medlemmer til Masnedø til årets andet 16-19 virksomhedsbesøg. – Der var mødt talstærkt op til arrangementet –  cirka 60 medlemmer deltog!
Eftermiddagen bestod af virksomhedsbesøg hos følgende virksomheder beliggende på havnen, hvor vi, fordelt i 4 grupper, blev vist rundt og blev meget klogere på den igangværende og kommende udvidelse af havneområdet:• Vordingborg Havn
• Vordingborg Shipping
• Vordingborg Lystbådehavne
• DLG
• DC Råstoffer A/S
• YARA

Vordingborg Havn
Ved besøget hos Vordingborg Havn blev vi bl.a. klogere på processen af udvidelsen hos Vordingborg Havn, hvilket Udviklingchef Jan-Jaap Cramer stod for at fortælle om. Han fortalte om den udarbejdede “Masterplan”, som er godkendt af kommunalbestyrelsen, og som viser, at havneudvidelsen foregår i 4 etaper.

Etape 1 af udvidelsen foregik i 2015 og 2016, som herunder omfattede etablering af 158 meter kaj og 4740 m2 kajgade, uddybning samt gøre sejlrenden bredere og etablering af YARA på havneområdet, m.m.
Etape 2 og 3 skal planmæssigt foregå i 2017 og 2018, hvor der vil være fokus på bl.a. at forbinde de to havne – den nye og den eksisterende, samt forsat uddybe sejlrenden til de 10,4 m, så havnen vil være i stand til at servicere de helt store skibe. Herudover vil der også skulle etableres en bulk-terminal, hvilken skal omfatte siloer og lasteanlæg m.m. Efter etape 2 og 3 er færdig, vil havnen forventeligt opnå en godsomsætning på ca. 1.000.000 tons om året mod en godsomsætning på 250.000 tons i 2015 og en forventet godsomsætning på 450.000 tons i 2017.

(Billedet nedenfor illustrerer udvidelsen af etape 2 og 3.)

Vordingborg Shipping 
Direktør Christina Hedegaard Jensen stod for at fortælle om Vordingborg Shipping. Christina fortalte omkring de forskellige opgaver, som de varetager – hvilke eksempelvis omfatter klareringsopgaver, last af bulkvarer, befragtning, projektlaster og dør-til-dør løsninger.

Her fortalte hun blandt andet, at firmaet er ISO certificeret og vægter sikkerhed, service, og fleksibilitet højt. De har stort kundefokus, hvilket indebærer at lytte til og have et tæt samarbejde med deres kunder samt at kunne ekspedere skibene 24/7.

Vordingborg Lystbådehavne – Vision Blå Vordingborg
Vordingborg Lystbådehavne blev præsenteret af Havnechef Anders Arfelt, som indledte med at fortælle, at der er tale om et område med stort vækstpotentiale. Der er 9 lystbådehavne i kommunen, og det store potentiale ligger i, at dette farvandsområde både er indbydende og meget sikkert, da der aldrig opleves de store bølger i området. Der tiltræbes at tiltrække udenlandske lystbåde til havneområdet.

DLG
Hos DLG så vi indledningsvis hvordan de arbejder fra kontoret på havnen. Her fortalte Henrik Claus Petersen omkring deres produkter. Her blev vi klogere på, at de på Masnedø har to haller og kan producere 28 forskellige slags korn. Herudover fik vi fortalt hvordan processerne forløber samt hvordan lastningen foregår. Under lastningen fortalte Henrik bl.a., at der kommer en kontrollør – som både tjekker og godkender – at lastningen og kvaliteten af produktet er i orden.
DLG eksporterer til hele Europa og dele af Rusland.

Senere blev vi vist hen til DLGs produktionslager, hvor Nikolaj Ørnstrup stod for at fortælle og vise, hvordan processen for produktion af korn foregår.
DC Råstoffer A/S

Salgsansvarlig Hans Christian Sørensen stod for præsentationen af virksomheden og deres produkter. Han fortalte bl.a., at DC Råstoffer A/S beskæftiger sig med råstoffer som vandbygningssten, beton, asfalt, jernbane og sandfyld.

DC Råstoffer A/S har 14 faste pladser i Danmark og omsætter samlet set for 475 mio. kr. Årligt afsætter de 2,8 mio. tons materialer i Danmark og modtager ca. 120.000 tons sekundære råstoffer til genbrug og ca. 200.000 tons jord. Sekundære råstoffer omfatter blandt andet knust asfalt og knust beton.

Herefter fik vi lov til at gå rundt på pladsen – og havde man lyst, kunne man mærke på nogle af de råstoffer, som var tilgængelige på pladsen.

YARA
Brian indledte med at fortælle omkring gødningsterminalen og de områder, som YARA beskæftiger sig med. YARA etablerede en gødningsterminal i Vordingborg i 2016. De håndterer 750 – 1500 kg sække, og terminalen er i stand til at håndtere 150.000 tons gødning om året, og vil kunne aftage 350 tons gødning fra skibe i timen.
Brian fortalte, at deres højsæson forløber fra oktober til marts/april måned, og at de, som det er nu, er 3 mand, men der kommer to nye efter sommer, så de er 5 mand.

Som en afslutning på en spændende rundvisning hos virksomhederne på et havneområde i rivende udvikling, blev deltagerne inviteret indenfor i én af YARAs store haller, hvor der var fælles spisning ved pølsevognen “Hos Kim”, som til anledningen var sat op. Deltagerne imellem fik netværket en masse som sædvanlig!Efter spisningen takkede formanden Christian Brix-Hansen enkeltvis repræsentanterne fra de nævnte virksomheder for en spændende rundvisning, mens de hver fik overrakt to flasker god vin.

 

Events
Ingen at vise