Torsdag den 17. november løb årets sidste og største arrangement i Vordingborg Erhvervsforening – Erhvervsprisen 2016 – af stablen på Hotel Præstekile.

I samarbejde med Lollands Bank, Møns Bank, Vordingborg Erhverv A/S og Vordingborg Kommune, uddelte Vordingborg Erhvervsforening for sjette år i træk Erhvervsprisen til en virksomhed, der har fortjent anerkendelse. Derudover blev nyskabelserne fra 2015, kåringen af Årets Mikrovirksomhed og uddelingen af en Overraskelsespris, videreført.

Willi Becke, som er medlem af foreningens bestyrelse, havde i år overtaget formandsrollen i dommerkomiteen fra bestyrelsesformand Christian Brix-Hansen, som efter at have været tovholder for Erhvervsprisarrangementet og formand for dommerkomiteen i de første fem år, nu havde ønsket at give stafetten videre. Så på meget symbolsk vis bød Christian Brix-Hansen velkommen og gav derefter ordet til en veloplagt malermester, der guidede deltagerne igennem aftenens program.

Willi Becke lagde ud med at understrege at dommerkomiteen 2016 (se medlemmerne til højre herfor) var kommet på hårdt arbejde. Aldrig før har der nemlig været så mange indstillede virksomheder til priserne: 42 til Erhvervsprisen og 14 til Årets Mikrovirksomhed, hvilket er rekord for begge priser vedkommende.

I alt var 8 virksomheder blevet udvalgt som topnominerede: 5 til Erhvervsprisen og 3 til Årets Mikrovirksomhed.

“Og vinderen er…”

Den første pris, der blev uddelt var Årets Mikrovirksomhed, hvor de topnominerede var Dansk Miljørådgivning A/S, Ergoterapeut & Sansekonsulent Hanne Holmer, og Marina Fisk. Her løb Hanne Holmer med hæderen og præmien på 10.000 kr.

Begrundelserne herfor var mange, for siden efteråret 2015, hvor hun sprang ud som iværksætter er det sket endog rigtig meget for hendes virksomhed, og i dag rejser Hanne Holmer det meste af verden rundt og fortæller/underviser i hvordan sanserne hos eksempelvis uviklingshæmmede og ældre demente kan stimuleres, således at livskvaliteten forøges.

Efter en takketale fra en overrasket og også lidt rørt vinder, skulle den store Erhvervspris uddeles. Her var de topnominerede: El-Comp ApS, GN Hearing A/S, Neptun Plast A/S, O.B. Wiik Danmark A/S og Røstofte Maskiner A/S.

Vinderen og dermed modtageren af en check på 50.000 kr. blev Røstofte Maskiner A/S, repræsenteret ved direktør Dann Nielsen. Virksomheden og ikke mindst Dann selv har haft en unik evne til at træffe de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter og leverer derfor år for år imponerende resultater i en meget svær branche.

For årtier siden var der adskillige smede- og maskinforretninger i det der nu er Vordingborg Kommune, men i dag er der kun én – Røstofte naturligvis. Ligesom Hanne Holmer forventede Dann Nielsen langtfra at vinde. Men i hans improviserede tale betonede han vigtigheden af både risikovillighed og omstillingsparathed. Og lige netop her har Dann & Co. vist sig særligt talentfulde.

Aftenens sidste pris – Overraskelsesprisen – gik til Brit og Christian Pedersen for deres imponerende arbejde med at istandsætte og omforme Residens Møen i Stege. Som præmie fik parret et stykke lokal kunst til udsmykningen af deres sted. Peter Thøgersen, Lollands Bank, motiverede prisen og lagde bl.a. vægt på villigheden og modet til populært sagt at satse hele butikken og “sætte ægte mønsk drivkraft på landkortet”.

Christian Pedersen var meget glad for anerkendelsen, ikke mindst fordi parret faktisk har lagt rigtig meget energi og tid i stedet i det forløbne år; derfor betyder de store roser efter allerede kort tid også rigtig meget. Derudover takkede han Kommunen for et tæt og konstruktivt samarbejde igennem hele processen.

Lidt politik

Det passede derfor perfekt at næste punkt på dagsordenen var et indlæg fra borgmester Knud Larsen, der deltog sammen med flere embedsfolk og byrådsmedlemmer. I hans tale glædede borgmesteren sig over de mange positive erhvervshistorier, som altid kommer frem i forbindelse med afholdelsen af Erhvervsprisen: det viser at mange typer virksomheder kan drive en succesrig forretning i vores Kommune, sagde han blandt andet.

Med borgmesterens tale var pris-arrangementet formelt overstået, hvorefter Præstekilde bød på en udsøgt madoplevelse, der var mættende både ift. kvalitet og kvantitet.

Aftenen sluttede af med et interessant og – må man sige – højaktuelt oplæg fra redaktør og debatør Lars Trier Mogensen omkring Donald Trump og den samfundsmæssige bevægelse der er sket i USA for at han kunne vinde præsidentvalget. Derudover dragede han også nogle tankevækkende paralleller til Europa og ikke mindst det danske samfund, som gjorde indlægget meget spændende. Her opfordrede han blandt andet erhvervslivet til at gøre sin stemme gældende i politik – både nationalt og lokalt.

Indlægget fra Lars Trier Mogensen, og dermed også arrangementet i sin helhed, endte med at Peter Thøgersen, på vegne af dommerkomiteen, gav et signeret eksemplar af Mogensens bog om Trump, “Den Store Joker”, til næste års spidskandidater til borgmesterposten i Vordingborg Kommune: Mikael Smed (S) og Michael Seiding Larsen (V).

Dommerkomiteen i 2016 bestod af:

Erhvervschef Peter Thøgersen, Lollands Bank; direktør Susanne Kruse Sørensen, Vordingborg Erhverv A/S; erhvervskonsulent Rasmus Sørensen, Møns Bank; erhvervsudvalgsformand Asger Diness Andersen, Vordingborg Kommune; direktør Steen Sørensen, Vordingborg Erhvervsforening; samt malermester Willi Becke, Vordingborg Erhvervsforening.

 

 

Sponsorer:

Events
Ingen at vise