Torsdag den 29. september bød direktør Peter Rasmussen Erhvervsforeningen indenfor til 16-19 møde hos Corning Optical Communications ApS i Ørslev.

Som beskrevet i invitationen til arrangementet er virksomheden i disse år inde i en rigtig god periode; man høster stor hæder både internt i koncernen, hvor man blandt andet benyttes til benchmarking inden for områder som sikkerhed og arbejdsmiljø, og eksternt i form af blandt andet Dansk industris Initiativpris og Erhvervsprisen i 2015.

Faktisk er det en tilsnigelse at sige, at man er “inde i en rigtig god periode”, for som et foreningensmedlem med fortid hos værtsvirksomheden slog fast, er det tidligere Cabelcon et unikt industrieventyr, som har bevist – og fortsat beviser – at erhvervslivet i Vordingborg kommune kan bide skeer med de helt store internationale spillere, hvis man har en god ide, arbejder hårdt og er omstillingsparat.

Peter Rasmussen indledte med at fortælle lidt om koncernen Corning, som har mere end 150 år på bagen, og som i tidernes løb har stået bag en række innovative produkter som eksempelvis Pyrex-glas og i de senere år fleksible display. Inden for organisationen er der flere afdelinger, og som bekendt er virksomheden i Ørslev en del af Corning Optical Communications-afdelingen.

I dag har afdelingen lige over 100 medarbejdere og det skal siges at ikke en eneste heraf beskæftiger sig med salg og markedsføring, som er funktioner der varetages andre steder i Europa.

Det startede med en ambitiøs iværksætter

Den industrielle succeshistorie begyndte i 1983, hvor Ingolf Jacobsen (der som bekendt også har spillet en stor rolle i Vordingborg Køkkenets udvikling) grundlagde virksomheden Cabelcon. Først var virksomheden relativt lille, men Ingolf havde fundet et uudnyttet potentiale i markedet for konnektorer til bl.a. tv.

Mens man i eksempelvis i USA i høj grad har standardiseret markedet, er dette langt fra tilfældet i Europa, hvor hvert land har haft (og stadig har) hvert sit setup. Mens man i USA arbejder med omkring 300 forskellige slags konnektorer, har man i Europa omkring 10 gange flere forskellige typer. Det betyder at fleksibilitet i meget større grad er en konkurrenceparameter her end på den anden side af Atlanten.

Det var denne omstillingsparathed Ingolf identificerede og som siden også har været en stor del af virksomhedens eksistensberettelse. Netop evnen til at omstille sig spiller stadig en stor rolle i dag. Lean-konceptet, der er en integreret det af hverdagen i Ørslev, er som Peter Rasmussen beskrev det en “ongoing rejse”, hvor man konstant søger at optimere produktionen, og arbejdet generelt.

Dette gælder også omkostningerne, som koncernen hvert år forventer man reducerer med mærkbart store beløb. Og det formår man faktisk på trods af at arbejdet i høj grad er automatiseret nu om dage. Dette kan kun lade sige gøre netop fordi omstillingsparatheden er en del af virksomhedens DNA.

Uddannelse er en udfordring

En af de større udfordringer for virksomheden i dag er at tiltrække kvalificeret arbejdskraft med den rigtige uddannelse, som kan håndtere de maskiner man arbejder med. Som Peter Rasmussen ser det er dette ikke mindst grundet planlægningen af uddannelsen.

Hvis en ung i Vordingborg skal uddannes til at betjene moderne maskiner, er man nødsaget til at flytte hjemmefra og drage nordpå. Problemet med dette er, at mange unge helt fravælger uddannelsen, fordi man ikke kan blive boende hjemme imens, eller at dem der så flytter ud, ikke kommer tilbage igen efter endt uddannelse.

Direktør for Vordingborg Køkkenet, Hjalmar Hansen, deltog også ved mødet og kunne fortælle at man i hans virksomhed oplever lignende udfordringer. Hans konklusion var at succesvirksomheder, som dem han og Peter Rasmussen repræsenterer, skal være bedre til at markedsføre arbejdsmulighederne for unge mennesker i Vordingborg kommune. I dette lys var de begge meget positive over for en forestående uddannelsesmesse den 25/10 på Panteren, hvor skoleelever selv har plæderet for deltagelse af private virksomheder fra lokalområdet.

Efter en interessant diskussion om uddannelse og virksomheden generelt, blev foreningens medlemmer delt op i to grupper, der fik en rundvisning i de imponerende produktionsfaciliteter, som vi desværre ikke må vise billeder fra. Arrangementet sluttede som normalt med gode netværksmuligheder over en sandwich.

 
Læs også:

Vordingborg Kommune rykker 15 pladser frem i DIs E... Vordingborg Kommune har udsendt følgende pressemeddelelse: PRESSEMEDDELELSE Den 9. september 2019 Pæn fremgang for erhvervsklimaet i Vordingbor...
HVEM SKAL HAVE ERHVERVSPRISERNE 2019? Det er med stor glæde, at vi for niende år i træk uddeler årets erhvervspriser. Den 14. november 2019 løber årets Erhvervspris-arrangement af stablen...
Høringssvar til strategiplanen for Danmarks bedste... Fredag den 5. juli indsendte Vordingborg Erhvervsforening et høringssvar til Vordingborg Kommunes forslag til en strategiplan for Danmarks bedste hånd...
Forslag/kommentarer til beskæftigelsesplanen 2020 Fredag den 14. juni indsendte Erhvervsforeningen forslag/kommentarer til Vordingborg Kommunes beskæftigelsesplan 2020. Med udgangspunkt i beskæftigels...
Spændende 16-19 møde hos Preben Andersen Tirsdag den 14. maj 2019 besøgte Erhvervsforeningen sidste års erhvervsprisvinder Preben Andersen Vognmands- og Renovationsforretning ApS. Denn...
Nyt formandskab i Vordingborg Erhvervsforening Pressemeddelelse Fredag den 10. maj 2019 / opdateret tirsdag den 14. maj Nyt formandskab i Vordingborg Erhvervsforening Efter Vordingborg Erhverv...
Generalforsamlingen 2019 Torsdag den 4. april 2019 kl. 19:00 afholdt Vordingborg Erhvervsforening ordinær generalforsamling i de hyggelige rammer på Residens Møen. Vi var g...
Fuldt hus til årets første 16-19 møde Torsdag den 21. marts 2019 afholdt Vordingborg Erhvervsforening årets første 16-19 møde hos sidste års vinder af prisen som Årets Mikrovirksomhed ...
Nytårskuren 2019 i erhvervslivets og eventyrets te... Torsdag den 17. januar 2019 afholdt Erhvervsforeningen den årlige nytårskur på STARS. Her blev vi budt velkommen af formand Christian Brix-Hans...
Erhvervsprisen 2018 gik til Preben Andersen Vognma... Torsdag den 15. november afholdt Erhvervsforeningen - i samarbejde med Lollands Bank, Møns Bank, Vordingborg Erhverv og Vordingborg Kommune - årets er...