Tirsdag den 7. november afholder Vordingborg Erhvervsforening ekstraordinær generalforsamling. Det sker i forbindelse med, at selskabet Vordingborg Udviklingsråd for Erhverv og Turisme (VUET) nedlægges. VUET har indtil nu været ejerselskab af Business Vordingborg. Da ejerforholdet ændrer sig således, at Business Vordingborg ejes 50 % af Vordingborg Erhvervsforening og 50 % af Vordingborg Kommune, tjener VUET intet formål længere.

 

Der indkaldes med følgende dagsorden:

  • Valg af ordstyrer
  • Formanden orienterer om baggrund for indkaldelse, og gennemgang af rationale for at nedlægge VUET og VEF’s overdragelse af 50% af ejerskabet i Business Vordingborg til Vordingborg Kommune.
  • Forslag til ændring af vedtægterne – Formanden orienterer
  • Spørgsmål og svar
  • Afstemning, og resultat
  • Eventuelt og afrunding.

Deltagelse på generalforsamlingen kan ske enten online eller på Rådhustorvet 4F. Tilmelding kan ske herunder.

 

 

Events
Ingen at vise