Torsdag den 18. januar 2018 afholdt Vordingborg Erhvervsforening den årlige nytårskur!

I år kunne vi byde den nye borgmester Mikael Smed og den kendte erhvervsmand og debattør Asger Aamund velkommen som indlægsholdere ved aftenens nytårskur. Vi kunne ligeledes byde velkommen til mange af vores medlemmer – både gamle som nye. Endnu engang kunne vi glæde os over en stor opbakning til et af vores arrangementer, hvor vi kunne melde udsolgt!

Igen i år ønskede vi hinanden et godt nytår i de hyggelige og stemningsfyldte omgivelser på Johanneberg i Bakkebølle.

I traditionens tro stod formanden Christian Brix-Hansen for at byde velkommen og præsentere aftenens program. Det var en glæde at kunne byde velkommen til flere nye medlemmer, og formanden benyttede denne anledning til indledningsvis at præsentere sig selv.

Dernæst informerede formanden om de kommende arrangementer, som vi kan se frem til i Erhvervsforeningen i 2018. – Herunder generalforsamlingen den 12/4-18 og årets 16-19 møder hos hhv. Hjemmeværnskommandoen/Vordingborg Kaserne den 6/3-18, DLG Øst den 31/5-18, Møns Bank den 19/9-18 og Bisca A/S den 30/10-18. Erhvervsprisen afholdes i november 2018.

Herefter valgte formanden at se tilbage på året, der er gået og fremhævede den økonomiske status og udvikling samt milepæle i vores kommune. Formanden kom bl.a. ind på, at vi, i vores kommune, har oplevet vækst i jobs inden for byggeri, og at vi kan bryste os af at have virksomheder, som har modtaget Børsens Gazelle, Michelinstjerner samt, at vi har årets restaurant i Danmark.

Herudover kom formanden ind på de mange muligheder, som vi i kommunen står over for, og som vi klart bør gribe. – Blandt disse omfatter herunder den igangværende udvidelse af Vordingborg Havn, Kriegers Flak med servicehavn på Møn, den nye Storstrømsbro og Femern Bælt forbindelsen, m.fl.

Afslutningsvis understregede formanden den fortsatte fremgang i DIs Erhvervsklimaanalyse med vigtigheden af at fortsætte udviklingen og sigte efter en placering blandt den øverste tredjedel i Danmark. – Dette med en forventning til, at den nye borgmester Mikael Smed også er klar til at fortsætte den positive udvikling.

Med disse ord gav formanden ordet videre til den nye borgmester Mikael Smed fra Socialdemokratiet. Borgmesteren holdt et indlæg om hans politiske standpunkter og den igangværende samt kommende udvikling i Vordingborg kommune, som han ser det. Overraskende nok fremhævede borgmesteren flere af de samme fokusområder, som formanden netop havde talt om, hvilket var positivt.

Mikael Smed nævnte med stolthed den igangværende udvikling og udvidelsen af Vordingborg Havn, der, efter udvidelsen, kommer til at være blandt de havne i Danmark med den dybeste sejlrende. Med denne udvikling kommer havnen til at se frem til en øget omsætning, og vi kommer til at se frem til flere arbejdspladser i kommunen. Vi kan også se frem til flere arbejdspladser og udvikling, når den nye Storstrømsbro skal bygges. Hertil tilføjede borgmesteren, at han bevarer positiviteten, og at den nuværende udfordring mht. kontrakten og konsortiet nok skal løse sig. Herudover vil Kriegers Flak med Klintholm Havn som servicehavn, komme til at bringe muligheder til kommunen.

Sidst men ikke mindst ser borgmesteren også en fremgang i placeringen i DIs Erhvervsklimaanalyse som en vigtig prioritering. Her skal der specielt være fokus på skabelsen af kvalificeret arbejdskraft og en forbedring af skolerne.

Herefter holdt den kendte erhvervsmand og debattør Asger Aamund et indlæg, hvor han kom ind på områder som erhvervspolitik og samfundsøkonomi samt religion. Han lagde i sit indlæg op til, at vi i Danmark har for høje skatter, og at vi har en skattelovgivningen, som er en barriere for vækst. Som et eksempel på en positiv udviklingsstrategi nævnte Asger Aamund ”Business Plan California” – en strategi udført i Californien, der indebar at være magnet for iværksættere og firmastartere med det mål, at blive et førende vækst- og velfærdssamfund. Aktionsplanen for at opnå dette mål var bl.a. at skabe gode finansieringsmuligheder for nye virksomheder og sørge for effektiv opstartsservice til iværksættere.

Andre områder, som indgik i Asger Aamunds tale var opdelingen af vækstpartier og fordelingspartier. Kigger man længere ud i fremtiden mener Asger Aamund, at EU vil blive delt op i to strukturer – et indre marked og en forbundsstat.

Det var nogle spændende og meget aktuelle indlæg, som åbnede for konstruktiv debat mellem indlægsholderne hver især og specielt de deltagende kommunalpolitikere.

Efter de tre indlæg – fra hhv. formanden, Mikael Smed og Asger Aamund, fik vi en delikat stående tapasbuffet kreeret af Per fra Johanneberg. Buffeten blev serveret i Johannebergs stemningsfyldte stuer, som gav gode muligheder for deltagerne i at cirkulere rundt mellem stuerne og netværke med de øvrige deltagere.

Det var alt i alt en interessant aften, der bød på et tilbageblik på det forgangne år med positiv udvikling samt et fremsyn på 2018 med positivitet og udsigt til fortsat erhvervsudvikling i vores kommune!

 

Events
Ingen at vise