Efterårets første arrangement i Vordingborg Erhvervsforening blev afholdt onsdag den 24. august på en lun sommeraften, hvor Landinspektørfirmaet LE34 A/S blandt andet kunne byde på droneflyvning i smukke omgivelser.

Henrik Plenge Jensen, der er partner i LE34 A/S – og som bekendt også medlem af Erhvervsforeningens bestyrelse – bød 25 af foreningens medlemmer velkommen i højt solskin.

I dagens anledning havde Henrik og hans kolleger indrettet kontoret på Solbakkevej så det kunne huse en præsentation for de mange mennesker. Selv om det var en lun eftermiddag blev varmen aldrig et problem, fordi værterne – til deltagernes store glæde – sørgede for ekstra væskeforsyninger og indlagte pauser til frisk luft.

Henrik Plenge Jensen lagde ud med at forælle overordnet om LE34-organisationen, det at være landinspektør og ikke mindst om Vordingborg-afdelingens arbejde. LE34 A/S er i dag branchens største virksomhed i Danmark med 390 ansatte, heraf 120 landinspektører.

Livet som landinspektør, nationalt og i Vordingborg
Det er at være landinspektør er om noget et multifagligt område. Henrik Plenge beskrev det på mødet selv som en spændende blanding mellem jurist, ingeniør og arkitekt, hvor der både er kontorarbejde og opgaver i marken. Livet som landinspektør er altså mere afvekslende end det er tilfældet i langt de fleste steder.

På trods af dette er branchens største udfordring uden tvivl rekruttering: “Der er simpelthen ikke nok landinspektører i Danmark til at dække det egentlige behov!” fortalte Henrik Plenge Jensen. Uddannelsen foregår på universitetet, men det er ikke nødvendigvis dér udfordringen ligger; en af LE34’s teorier er at unge mennesker kun i meget sjældne tilfælde kommer i direkte kontakt med en landinspektør, inden de skal vælge uddannelse, og at mange derfor slet ikke er opmærksomme på faget i tide.

Derfor gør LE34 A/S – både den landsdækkende organisation og den lokal afdeling i Vordingborg – meget for at promovere faget. Der sker bl.a. gennem messer, praktikanter og besøg fra de højere klassetrin i Folkeskolen. Eksempelvis skulle kontoret i Vordingborg snart have besøg af hele 8. klasse fra Stensved Skole.

Der er en lang og stolt tradition inden for landinspektørfaget i Vordingborg-området. Siden han blev en del af virksomheden i 2004, er Henrik Plenge dykket lidt ned i den lokale historie: en stor del af arbejdet som landinspektør er nemlig at udvikle det såkaldte matrikelkort, som i nogle tilfælde kan være op til 200 år gammelt. På den måde bliver man i det daglige ofte mindet om, hvem der har været der før en selv.

Det viser sig at der som minimum har været landinspektører i Vordingborg siden 1852, hvor Conrad Ahrendt Colding Smith grundlagde sin virksomhed, og faktisk var denne virksomhed at finde i området indtil 2007. LE34, eller mere præcist det der blev til LE34, startede i 1958, og er nu den eneste landinspektørvirksomhed i Vordingborg. I dag har afdelingen 7 medarbejdere som i 2015 omsatte for 4,7 mio. kr., og der er positive forventninger til 2016!

Droner effektiviserer arbejdet
I dagens anledning var Søren Nørmølle og en kollega mere fra hovedkontoret kommet til Vordingborg for at fortælle om arbejdet med dronerne, og naturligvis også for at vise et eksemplar frem. Søren kunne fortælle hvordan dronen, som er 1,40m bred men kun vejer 1,5kg, hjælper landinspektørerne i det daglige.

Han viste blandt andet nogle imponerende 3-diminsionelle billeder af Stevns Kalkbrud, som gør det muligt at udregne hvor stor udvinding der har været eksempelvis det seneste år – en opgørelse der især er interessant for ejerne, som afkræver betaling ud fra rummetre, og der er tale om rigtig store summer.

Den mest åbenlyse fordel ved at benytte droner er naturligvis betydelige tidsbesparelser, som selvfølgelig repræsenterer lavere udgifter. Det betyder samtidig også at man kan nå mange flere opgaver om året pr. landinspektør. Derfor er det også så meget desto mere sigende at manglen på uddannet arbejdskraft er så udtalt.

Efter Sørens indlæg kom aftenens højdepunkt hvor deltagerne fik mulighed for at overvære en droneflyvning samt ikke mindst røre og holde dronen efterfølgende, mens Søren fortalte levende om muligheder og udfordringer ved brug af dronerne. Både udenfor, og efterfølgende indenfor over en sandwich, var der rig mulighed for at netværke med de øvrige medlemmer.

 

Events
Ingen at vise