Det går trods alt i den rigtige retning, og Vordingborg Kommune er ifølge virksomhederne blevet mere erhvervsvenlig i løbet af det seneste år. Det viser DIs årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed, der blev offentliggjort onsdag aften. Det er 12. gang undersøgelsen gennemføres.

Vordingborg kommune får en samlet placering som nummer 83 ud af 93 – og det er en forbedring på 6 pladser i forhold til 2020 undersøgelsen.

”Det går trods alt den rigtige vej og det anerkender vi i Vordingborg Erhvervsforening, med det er stadig ikke tilfredsstillende og bekymrende, at vores område ikke ligger bedre i undersøgelsen. Derfor gælder det om at fortsætte det vigtige arbejde der aktuelt er i gang med at gøre vores område endnu mere erhvervsvenligt,” siger Willi Becke, formand for Vordingborg Erhvervsforening.

DIs undersøgelse består af ti kategorier, der belyser forskellige centrale områder i de lokale erhvervsvilkår. Dette gør det muligt at se, hvordan kommunerne klarer sig på forskellige områder og ikke kun samlet set.

En af kategorierne er ”Overordnet erhvervsvenlighed”. Her oplever de adspurgte virksomheder en klar forbedring. Vordingborg Kommune er gået frem fra en placering som nummer 86 i 2020 til nummer 69 i 2021.

Det er en forbedring på 17 pladser.


Grafik fra DIs Lokal Erhvervsvenlighed 2021

Det er bedste placering siden 2017 – og markant bedre end for 11 år siden, da målingen blev gennemført for første gang. Vurdering er på en 1-5 skala og vurderes af de adspurgte virksomheder til at være på 3,43 i 2021 mod 3,21 i 2020.

”Det er godt, at udviklingen går i den rigtige retning, men der er lang vej endnu før vores område er der hvor vi gerne vil være. Derfor ser vi også frem til at vi senere på året i samarbejde med Vordingborg Kommune kan præsentere ”Erhvervsmasterplan 2030”, der skal være med til at bringe Vordingborg Kommune helt frem blandt de bedste erhvervskommuner i Danmark,” siger Willi Becke.

Roser og tidsler i undersøgelsen

Sagsbehandlingstider på byggesager er væsentligt forbedret og her er Vordingborg Kommune 16. bedst i Danmark. Det er en klar forbedring i forhold til seneste undersøgelse.

Vordingborg er til gengæld placeret som nr. 88 i kategorien arbejdskraft, og det er et af de områder, som virksomhederne mener, at kommunen bør opprioritere ifølge DI.

”Selvom sagsbehandlingstiden på byggesager er blevet bedre, skal kommunen blive ved med at opprioritere indsatsen. Det samme gælder især samarbejdet med kommunen om at skaffe kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne, hvor det ikke er godt nok i dag,” siger Willi Becke.

Læs hele DI Erhvervsklimaundersøgelse for Vordingborg kommune her

Kontakt for yderligere oplysninger:

Willi Becke
Formand for Vordingborg Erhvervsforening 40777728
info.willi@becke.dk

Om undersøgelsen

FAKTA OM LOKAL ERHVERVSVENLIGHED 2021

  • DI’s undersøgelse, Lokal Erhvervsvenlighed 2021, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. Det er 12. år i træk DI laver en undersøgelse af den lokale
  • Årets undersøgelse adskiller sig fra de tidligere undersøgelser. Efter sammenlægningen af Dansk Industri og Dansk Byggeri er der blevet udarbejdet en helt ny undersøgelse med udgangspunkt i de to organisationers tidligere undersøgelser.
  • 7770 virksomheder indenfor DI’s brancher, blandt andet fremstilling, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service har svaret på undersøgelsen.
  • Undersøgelsen er sammensat af tre typer af indikatorer: Et spørgeskema tilvirksomheder, et spørgeskema til kommunaldirektører og statistik.
  • Resultaterne er opdelt i ti kategorier, der belyser forskellige centrale områder i de lokale erhvervsvilkår. Dette gør det muligt at se, hvordan kommunerne klarer sig på forskellige områder og ikke kun samlet

93 ud af landets 98 kommuner er inkluderet i undersøgelsen. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da det ikke er muligt at indhente et tilstrækkeligt antal svar i disse kommuner.

Events
Ingen at vise