Tirsdag den 6. marts 2018 afholdt Erhvervsforeningen årets første 16-19 møde på Vordingborg Kaserne.

25 deltagere mødte op til arrangementet med stor interesse og nysgerrighed for kasernen. Vi blev budt velkommen i fuld uniformering af:
Oberst Johnny Rahbek, Garnisonskommandant for Vordingborg Garnison,
Major Christian Nielsen, næstkommanderende og stabschef ved 4. Nationale Støttebataljon og
Kaptajn Henning Østergaard Nielsen, leder for Garnisonsstøtteelementet.

Det var en rigtig spændende eftermiddag/aften i en ellers lukket verden, hvor vi fik indsigt i Vordingborg Kaserne – herunder de forskellige enheder, som hører til på kasernen og om deres arbejde.

Som indledning til selve mødet benyttede Susanne Kruse Sørensen, direktør for Vordingborg Erhverv A/S, lejligheden til at sige et par ord om vigtigheden af, at vi sammen støtter op om kasernen. Vordingborg Kaserne er en stor arbejdsplads i kommunen med mange potentialer, som hun anbefalede, at der skal udnyttes. Hvis flere virksomheder og uddannelsesinstitutioner indgår et samarbejde med kasernen med fokus på at introducere de værnepligtige til det lokale erhvervsliv efter endt værnepligt, vil der på sigt være potentialer for jobs og mulighed for bosætning.

Efter introduktionen indledte oberst Johnny Rahbek mødet med at informere om Forsvaret i dag med Forsvarsministeriet øverst og herunder tre grene omfattende Forsvarskommandoen, Hjemmeværnskommandoen og Funktionelle styrelser. Obersten orienterede om, at hjemmeværnsdistriktet og garnisonen hører til på kasernen.
Hjemmeværnet består af frivillige, som stiller deres tid til rådighed for at støtte forsvaret og samfundet. Obersten fortalte, at nogen lægger helt op til 1.000 timer om året i opgaver for hjemmeværnet. Opgaver kunne heriblandt være grænsekontrol, afspærringsopgaver, søredning, stormflod, international indsættelse og øvelses- samt uddannelsesaktiviteter.

Obersten informerede også om det nye Forsvarsforlig 2018 – 2023, hvilket omfatter en stor investering i Forsvaret med en årlig bevilling på mere end 20 % – en bevilling med 800 mio. kr. i 2018, der stiger til 4,8 mia. i 2023. Dette forsvarsforlig kommer til at betyde en troværdig partner i NATO i forhold til bl.a. kollektivt forsvar, evnen til at beskytte Danmark og evnen til at deltage i internationale operationer. Der vil ydermere tilføjes flere ressourcer, bl.a. flere værnepligtige, til Forsvaret.

Herefter informerede major Christian Nielsen om Vordingborg Garnison, som består af flere enheder. – Herunder Hjemmværnskommandoen, den Nationale Støttebataljon, vedligeholdelseskompagni, Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster samt Hjemmeværnets Uddannelsescenter. Vi fik også indsigt i de mange internationale operationer, som Forsvaret deltager i. Forsvaret har i dag soldater i bl.a. de Baltiske lande, Afghanistan og i Irak, m.fl.

Under præsentationen blev vi også klogere på de mange samarbejder, som kasernen har med både Vordingborg Kommune, erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner som bl.a. Professionshøjskolen Absalon.

Oberst Johnny Rahbek informerede om InterForce, som er et samarbejde mellem Forsvaret og det civile erhvervsliv. Herunder Forsvarets brug af det frivillige personnel, som er rigtig vigtigt og skaber en stor værdi for vores samfund. Direktøren for Vordingborg Erhverv A/S, Susanne Kruse Sørensen, var enig i vigtigheden af dette samarbejde og fortalte om sin involvering i InterForce.

Under hele præsentationen af Vordingborg Kaserne var spørgelysten og interessen blandt deltagerne stor!

Inden rundvisningen var der en kort pause, hvor deltagerne kunne få lidt at drikke og netværke, hvorefter kaptajn Henning Østergaard Nielsen stod klar til at vise os rundt på Vordingborg Kaserne. Vi fik lov til at se deres yderst fine faciliteter som deres idrætssal, træningslokale og herefter officersmessen.

Aftenen blev rundet af i kasernens cafeteria, hvor obersten, majoren og kaptajnen hver fik overrakt en vingave som tak for en rigtig fin og detaljeret præsentation af Vordingborg Kaserne med rundvisning. Vi fik serveret sandwich og sodavand mens der blev netværket en masse deltagerne imellem.

 

Events
Ingen at vise