Årets tredje 16-19 møde blev afholdt tirsdag den 24. september, hvor vi var på besøg hos Rosenfeldt Gods.

Det var et spændende besøg, der både bød på præsentation af Rosenfeldt Gods, en rundvisning på godset og efterfølgende et oplæg fra borgmester Mikael Smed omkring erhvervslivet i Vordingborg Kommune.

Vi blev budt velkommen på godset af godsejer Peter Oxholm Tillisch og hans kone Tinna Tillisch, der har drevet godset siden 1991. Sidste sommer overtog deres søn Nicolai Oxholm Tillisch Rosenfeldt Gods, og det er ham som i fremtiden skal drive det videre.

Denne eftermiddag fik vi god indsigt i godset og det kæmpe område, som tilhører godset. Rosenfeldt Gods består af ca. 3.000 hektar og omfatter både skov, landbrug, jagtområde og hele 32 km kystlinje, der strækker sig helt til Knudshoved Odde. Derudover tilbyder Rosenfeldt Gods udlejning af selskabslokale i Magasinbygningen med plads til 110 gæster, overnatningsmuligheder med 7 dobbeltværelser i de hyggelige omgivelser samt bolig- og erhvervsudlejning.

Efter præsentationen blev vi delt op i 2 grupper og fik en rundvisning af både Peter, Tinna, Nicolai og deres inspektør K.G, som hver stod for at præsentere deres ansvarsområde. Her fik vi bl.a. vist de fredede bygninger og park, maskiner, samt deres værelser, som de udlejer.

Efter præsentationen af Rosenfeldt Gods takkede formand Willi Becke og indbød borgmester Mikael Smed til at holde sit oplæg om erhvervslivet i Vordingborg Kommune. Borgmester Mikael Smed tydeliggjorde indledningsvist, at der er fokus på erhvervslivet, da det er vigtigt med et stærkt erhvervsliv. Helt konkret kom borgmesteren ind på de mange anlægsprojekter, som er vigtige for vores område nu og i de kommende år, og som vil være med til at skabe lokale arbejdspladser – herunder Kriegers Flak med Klintholm Havn som servicehavn, Storstrømsbroen, afkørsel 41, Femern-Bælt og Vordingborg Havn.

Vordingborg Kommune arbejder tæt sammen med Vordingborg Erhverv omkring erhvervslivet i kommunen og deltager også på virksomhedsbesøg hos vores lokale virksomheder. Borgmesteren henviste til, at hvis man har brug for vejledning til sin virksomhed, kan man altid kontakte Vordingborg Erhverv A/S.

Af andre vigtige fokusområder fremhævede borgmesteren også DIs erhvervsklimaundersøgelse, hvor vi i år er rykket 15 pladser frem, og målet om at blive Danmarks bedste håndværkerkommune.

Afslutningsvis takkede formanden borgmesteren for oplægget og bakkede op om målet om at blive Danmarks bedste håndværkerkommune.

Mødet rundede af med fælles spisning og masser af netværk.

 

Events
Ingen at vise