Onsdag den 30. september, en flot efterårsdag, afholdt Vordingborg Erhvervsforening 16-19 møde på Salsbjerggård hos Søren Madsen, som driver et stort økologisk landbrug i Lundby. Søren kender gården ud og ind, da han er 2. generation på gården.

Salgsbjerggård er nærmest et lille stykke af New Zealand, da Søren har hentet meget af sin inspiration derfra.
På gården er der ca. 700 køer og kvier at holde styr på, og det må siges, at der er sat systemer i besætningen. Alle køer og kvier bliver insemineret i samme periode i kalenderåret, således at de selvfølgelig også kælver på samme tid – det kaldes sæsonkælvning, der varer i 8-10 uger. Det betyder, at arbejdsgangen er lettere at håndtere, sygdom blandt kalvene minimeres, og der er to måneder med meget travlhed for at få kalvene godt på vej. Så kan man koncentrere sig om malkning resten af året. Køer er flokdyr og meget vanedyr. De står gerne det samme sted, når de skal malkes og pladsen finder de selv. Det tager godt 3 timer at malke køerne, og det foregår to gange om dagen. Produktionen af mælk er stigende gennem året, og efter kælvning produceres der mere end 20.000 liter mælk om dagen.

Køer og kvier er fordelt på diverse marker omkring gården, og det fungerer således, at de græsser på en mark i 2-3 dage ad gangen, hvorefter de flyttes til en ny mark. Markerne skal nemlig, ligesom dyrene, også have en pause en gang imellem. Hvis ikke græsset få lov at vokse lidt, vil det blive hårdt og groft, og det er ikke optimalt for køernes maver.

På Salsbjerggård tænker man meget på, hvordan dyrene har det, og der bliver taget godt hånd om dem – det fornemmer man hurtigt, når Søren fortæller om sit sted og sin besætning.
Blandt andet fortalte Søren, at sand er en vigtig faktor for hans landbrug. Der er sand i staldene, således at køerne har et blødt underlag at sove på og dermed kan “forme sin egen seng”. Det er også godt for hygiejnen, så de ikke ligger i deres eget møg. Sand er blødt, lækkert og uorganisk, hvilket betyder, at bakterier ikke har det så nemt i sand, og på den måde minimerer man sygdom og andet. Sandet sætter sig også i klovene og tørrer dem ud, således at køerne bedre kan stå fast. Og en ko eller kalv, der er usikker på benene, kan stresse, hvilket ikke er godt for noget.

Vi var 20 medlemmer på besøg denne eftermiddag, og vi fik en fantastisk rundtur på den meget flotte og store gård. Med en dejlig køretur rundt i omgivelserne med stop forskellige steder, var det helt tydeligt, at der er meget styr på tingene.

 

Events
Ingen at vise