Onsdag den 19. september 2018 afholdt Erhvervsforeningen årets tredje 16-19 møde, som denne gang fandt sted hos Møns Banks hovedkontor i Stege.

Det var en interessant eftermiddag i den lokale bankverden, hvor formanden for Erhvervsforeningen, Christian Brix-Hansen indledte med at at fortælle, at han havde set frem til virksomhedsbesøget hos Møns Bank, hvor han selv sidder i bestyrelsen. Og det var i øvrigt første gang i hans tid, at Erhvervsforeningen kom på besøg hos Møns Bank.

Godt 30 deltagere var mødt interesserede op for at høre mere om Møns Bank og få en rundvisning i banken. Vi blev budt velkommen af bankdirektør Flemming Jensen, som præsenterede Møns Bank, der egentlig er en fusionsbank af Møns Discontobank, der blev etableret i 1877 og Møns Bank, der blev etableret i 1902. Bankerne blev fusioneret i 1967.

Møns Bank har i dag ca. 90 – 95 ansatte fordelt på deres filialer i Stege, Præstø, Vordingborg og Næstved. Banken er herudover også repræsenteret i Fanefjord og Kongsted med pengeautomater.

Vi fik en spændende rundvisning i deres fine og åbne kontorlokaler i Stege. Flemming fortalte, at medarbejderne arbejder tæt sammen på tværs, hvorfor det giver rigtig god mening, at de sidder i åbne kontorlokaler. Vi fik også set, hvor medarbejderne fra Møn Direkte sidder, som er bankens fjernkundeafdeling, der betjener og servicerer kunder, som bor udenfor byen eller ikke har mulighed for at nå at møde i banken inden for åbningstiderne. Under hele rundvisningen var det tydeligt, at de har et stort fokus på at imødekomme flere kundetypers behov.

Efter rundvisning gik vi samlet over til Slagter Stig, hvor præsentationen af Møns Bank fortsatte.

Under virksomhedspræsentationen var der særligt fokus på bankens strategiplan for perioden 2018 – 2020. Flemming fortalte om bankens vision ”Banken med stærke relationer” og bankens mission ”Værd at anbefale”. Og det var tydeligt gennem hele præsentationen, at de tillægger det stor værdi, at de har tilfredse kunder, og de arbejder kontinuerligt på den gode kundeoplevelse. Deres fokus er også at være lige så meget en erhvervsbank som en privatbank. Deres hovedindsatsområder ligger bl.a. i at styrke relationerne til både kunder og aktionærer, digitalisering af bankdriften, større effektivitet og udvikling af personlige kompetencer hos medarbejderne.

Som tak for en interessant rundvisning og indsigt i en af vores lokale banker, overrakte formanden en gavekurv til bankdirektør Flemming Jensen.

Aftenen blev rundet af med fælles spisning og netværk hos Slagter Stig.

 

Events
Ingen at vise