Onsdag den 19. september 2018 afholdt Erhvervsforeningen årets tredje 16-19 møde, som denne gang fandt sted hos Møns Banks hovedkontor i Stege.

Det var en interessant eftermiddag i den lokale bankverden, hvor formanden for Erhvervsforeningen, Christian Brix-Hansen indledte med at at fortælle, at han havde set frem til virksomhedsbesøget hos Møns Bank, hvor han selv sidder i bestyrelsen. Og det var i øvrigt første gang i hans tid, at Erhvervsforeningen kom på besøg hos Møns Bank.

Godt 30 deltagere var mødt interesserede op for at høre mere om Møns Bank og få en rundvisning i banken. Vi blev budt velkommen af bankdirektør Flemming Jensen, som præsenterede Møns Bank, der egentlig er en fusionsbank af Møns Discontobank, der blev etableret i 1877 og Møns Bank, der blev etableret i 1902. Bankerne blev fusioneret i 1967.

Møns Bank har i dag ca. 90 – 95 ansatte fordelt på deres filialer i Stege, Præstø, Vordingborg og Næstved. Banken er herudover også repræsenteret i Fanefjord og Kongsted med pengeautomater.

Vi fik en spændende rundvisning i deres fine og åbne kontorlokaler i Stege. Flemming fortalte, at medarbejderne arbejder tæt sammen på tværs, hvorfor det giver rigtig god mening, at de sidder i åbne kontorlokaler. Vi fik også set, hvor medarbejderne fra Møn Direkte sidder, som er bankens fjernkundeafdeling, der betjener og servicerer kunder, som bor udenfor byen eller ikke har mulighed for at nå at møde i banken inden for åbningstiderne. Under hele rundvisningen var det tydeligt, at de har et stort fokus på at imødekomme flere kundetypers behov.

Efter rundvisning gik vi samlet over til Slagter Stig, hvor præsentationen af Møns Bank fortsatte.

Under virksomhedspræsentationen var der særligt fokus på bankens strategiplan for perioden 2018 – 2020. Flemming fortalte om bankens vision ”Banken med stærke relationer” og bankens mission ”Værd at anbefale”. Og det var tydeligt gennem hele præsentationen, at de tillægger det stor værdi, at de har tilfredse kunder, og de arbejder kontinuerligt på den gode kundeoplevelse. Deres fokus er også at være lige så meget en erhvervsbank som en privatbank. Deres hovedindsatsområder ligger bl.a. i at styrke relationerne til både kunder og aktionærer, digitalisering af bankdriften, større effektivitet og udvikling af personlige kompetencer hos medarbejderne.

Som tak for en interessant rundvisning og indsigt i en af vores lokale banker, overrakte formanden en gavekurv til bankdirektør Flemming Jensen.

Aftenen blev rundet af med fælles spisning og netværk hos Slagter Stig.

 
Læs også:

HVEM SKAL HAVE ERHVERVSPRISERNE 2019? Det er med stor glæde, at vi for niende år i træk uddeler årets erhvervspriser. Den 14. november 2019 løber årets Erhvervspris-arrangement af stablen...
Høringssvar til strategiplanen for Danmarks bedste... Fredag den 5. juli indsendte Vordingborg Erhvervsforening et høringssvar til Vordingborg Kommunes forslag til en strategiplan for Danmarks bedste hånd...
Forslag/kommentarer til beskæftigelsesplanen 2020 Fredag den 14. juni indsendte Erhvervsforeningen forslag/kommentarer til Vordingborg Kommunes beskæftigelsesplan 2020. Med udgangspunkt i beskæftigels...
Spændende 16-19 møde hos Preben Andersen Tirsdag den 14. maj 2019 besøgte Erhvervsforeningen sidste års erhvervsprisvinder Preben Andersen Vognmands- og Renovationsforretning ApS. Denn...
Nyt formandskab i Vordingborg Erhvervsforening Pressemeddelelse Fredag den 10. maj 2019 / opdateret tirsdag den 14. maj Nyt formandskab i Vordingborg Erhvervsforening Efter Vordingborg Erhverv...
Generalforsamlingen 2019 Torsdag den 4. april 2019 kl. 19:00 afholdt Vordingborg Erhvervsforening ordinær generalforsamling i de hyggelige rammer på Residens Møen. Vi var g...
Fuldt hus til årets første 16-19 møde Torsdag den 21. marts 2019 afholdt Vordingborg Erhvervsforening årets første 16-19 møde hos sidste års vinder af prisen som Årets Mikrovirksomhed ...
Nytårskuren 2019 i erhvervslivets og eventyrets te... Torsdag den 17. januar 2019 afholdt Erhvervsforeningen den årlige nytårskur på STARS. Her blev vi budt velkommen af formand Christian Brix-Hans...
Erhvervsprisen 2018 gik til Preben Andersen Vognma... Torsdag den 15. november afholdt Erhvervsforeningen - i samarbejde med Lollands Bank, Møns Bank, Vordingborg Erhverv og Vordingborg Kommune - årets er...
Høringssvar til Vordingborg Kommunes beskæftigelse... Vordingborg Erhvervsforening har indgivet høringssvar til Vordingborg Kommunes forslag til en beskæftigelsesplan for 2019. Læs Beskæftigelsesplanen...