Tirsdag den 19. september afholdt Erhvervsforeningen 16-19 møde hos Erhvervspark E47, der har gennemgået en bemærkelsesværdig udvikling. Her kom vi på virksomhedsbesøg hos Insatech A/S, som er en af de virksomheder, der er flyttet ind på erhvervsområdet.
Det var et interessant møde, hvor 33 deltagere mødte op. Formanden Christian Brix-Hansen startede mødet med at byde velkommen og fortalte indledningsvist, at Erhvervsforeningen før havde været på besøg hos Insatech, men i de gamle lokaler, så det derfor var spændende at få en rundvisning i deres nye lokaler i Bårse. Han kunne også berette, at det i virkeligheden var i Erhvervsforeningens bestyrelse, at frøet blev sået, mht. at Insatech endte med at flytte til Bårse. I Erhvervsforeningens bestyrelse fik man nemlig nys om, at Insatech var på vej væk fra deres lokation i selve Vordingborg by, og det var herefter i foreningens bestyrelse, at tanken blev fostret om, at Erhvervspark E47 – ganske tæt på motorvejen og fortsat i vores nærområde – da ville være en rigtig god og fremtidssikret lokation for virksomheden. Og sådan blev det som bekendt.

Erhvervspark E47

Efter en kort velkomst præsenterede Tømrermester Anders Madsen og Virksomhedskonsulent Claus Christiansen Erhvervspark E47 – herunder byggeprojektet, som omfattede nedrivningen af en gammel maskinfabrik, nedrivningen af den forreste bygning i et gammelt mejeri og renovationen af lagerlokaler.

De fortalte samtidig også, hvordan de med deres baggrunde supplerede hinanden godt i projektet. Som Anders sagde: “Jeg kan bygge og Claus kan finansiere.”

Som afslutning på præsentationen understregede de, hvordan flere parter spillede en afgørende rolle for, at opbygningen af Erhvervpark E47 kunne lade sig gøre – herunder blandt andre LAG Sydsjælland, Møns Bank og Vordingborg Erhvervsforening. De betonede ligeledes, at de igennem hele processen har haft et glimrende samarbejde med Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhverv A/S.

To virksomheder, der er flyttet ud på erhvervsområdet er møbelvirksomheden VIA Copenhagen og teknologivirksomheden Insatech A/S. – Og en afsluttende indskydelse var, at der er plads til flere virksomheder ude på Erhvervspark E47!

Insatech A/S

Hurtige fakta om Insatech A/S:

  • Insatech blev etableret i 1989.
  • Allerede i 1994 modtog virksomheden en ISO certificering.
  • Kun 10 år efter etableringen havde virksomheden allerede 25 leverandører.
  • I 2005 blev virksomheden solgt til Addtech, som er et svensk firma, der lever af at opkøbe virksomheder, der går godt.
  • Primo 2016 flyttede Insatech til Bårse.

Direktøren for Insatech, Jacob Møller, præsenterede virksomheden og stod for en spændende rundvisning. Vi så både deres kontorlokaler, lager og laboratorium. Jacob fortalte gennem både præsentationen og rundvisningen om virksomhedens fokus på at levere kvalitetsprodukter, analyser og løsninger til deres kunder inden for et stort antal af brancher, herunder medicinalindustrien, marinesektoren og ole/gas blandt andre, med prioritering af et højt serviceniveau. Han fortalte om virksomhedens værdier, og at de hvert år laver en 10-punktsplan, der strækker sig et år ad gangen. Herudover fortalte han, hvad der adskiller dem fra konkurrerende virksomheder.
Her kan Insatech bryste sig af at være de eneste i verden, som tilbyder akkrediteret TOC (Total Organic Carbon) kalibrering, hvilket betyder, at Insatech kan måle kvaliteten af vandrensningsprocesser. Denne ydelse anvender de mest inden for medicinalindustrien.

De fleste af Insatechs kunder er i Danmark, men de oplever vækst på eksportområdet – især eksport af produkter. De mærker især vækst fra marinesektoren men også medicinalindustrien.

Efter præsentationerne og rundvisningen takkede formanden, Christian Brix-Hansen, Anders Madsen og Claus Christiansen for deres interessante præsentation af Erhvervspark E47 og direktøren Jacob Møller for en fin og spændende rundvisning og præsentation af Insatech A/S. Formanden tilføjede, hvor positivt han synes det er med udviklingen af erhvervsområdet, og at Insatech blev i kommunen.

Aftenen blev rundet af med fælles spisning og netværk deltagerne imellem.

 

Events
Ingen at vise